Aangescherpte maatregelen tegen coronavirus

De eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19) in Nederland werd donderdag 27 februari vastgesteld. Inmiddels is de situatie zo dat er aangescherpte maatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn getroffen. Dit betekent voor ons onder meer dat wij geen handen schudden en dat de vaccinatiedagen niet doorgaan. 

Wij volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksoverheid. Per dag beoordelen we de dan actuele situatie. We wijzen onze professionals extra op de hygiënerichtlijn voor de jeugdgezondheidszorg die altijd van toepassing is.

Vaccinatiedagen gaan niet door

Door de verspreiding van het coronavirus en de onvoorspelbaarheid daarvan, gaan de vaccinatiedagen voorlopig niet door. We stellen ze in elk geval uit tot na de zomervakantie.

  • Prik voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 12- en 13-jarigen (HPV)

Bescherming tegen de infectieziekten difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV) komt niet in gevaar door de vaccinaties ertegen een half jaar uit te stellen. Kinderen en ouders worden later opnieuw uitgenodigd voor de vaccinatiedagen in het najaar.

  • Prik voor 14-jarigen (MenACWY)

Meningokokkenziekte type W circuleert nog steeds. De prik ertegen kan daarom niet worden uitgesteld tot na de zomervakantie. We denken momenteel na over andere manieren waarop we deze prik kunnen geven. De 14-jarigen die waren opgeroepen voor deze prik, krijgen hierover zo snel mogelijk bericht.

Consulten en individuele vaccinaties gaan wel door

Voor kinderen is het belangrijk dat afspraken met het CJG door kunnen gaan. Daarom kunnen ouders en kinderen die geen klachten hebben gewoon naar de individuele afspraken komen. Dit geldt ook voor onze inloopspreekuren waar zwangeren een prik tegen kinkhoest kunnen halen, de individuele vaccinaties op de CJG-locaties of een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op school. We schudden alleen geen handen.

Wanneer moeten ouders of kinderen thuisblijven?

We vragen ouders en kinderen om niet naar ons toe te komen bij:

  • Koorts hoger dan 38 graden
  • Verkoudheidsklachten in combinatie met een bezoek aan een land of regio die is met van het coronavirus (bijvoorbeeld Noord-Italië, China, Zuid-Korea of Iran) of  contact met een persoon met het coronavirus in de afgelopen 2 weken.
Wat kun je zelf doen om het coronavirus te voorkomen?
  • Was je handen regelmatig met zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.