Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Samen doen we er alles aan het coronavirus (COVID-19) te beheersen. De verscherpte landelijke maatregelen hiervoor, hebben ook gevolgen voor onze dienstverlening. Zo verminderen wij het aantal contactmomenten, doen wij consulten waar mogelijk telefonisch en gaan de vaccinatiedagen niet door. 

Bij onze aangepaste dienstverlening focussen we op voorkomen van situaties waarin kinderen ernstig ziek kunnen worden of in een onveilige situatie terecht kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat we het Rijksvaccinatieprogramma zo veel mogelijk blijven uitvoeren. Aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties zullen wij maatwerk bieden.

Informeren klanten

In het nieuwsbericht op onze website centrumvoorjeugdengezin.nl leggen we aan onze klanten uit hoe onze dienstverlening er de komende tijd uitziet door de verscherpte coronamaatregelen. Ook delen we daarin de maatregelen die voor iedereen belangrijk zijn om zich aan te houden. Denk aan: niet naar een afspraak komen bij hoesten, benauwd zijn, een flinke neusverkoudheid of koorts boven de 38°.

Maatregelen voor zorgpersoneel

Aan onze professionals vragen wij de landelijke maatregelen voor zorgpersoneel te volgen. Dit betekent op dit moment:

  • Medewerkers zonder klantcontact werken thuis.
  • Medewerkers met klantcontact blijven thuis als zij klachten hebben, gecombineerd met koorts (38°C of hoger).
  • Om zoveel mogelijk contactmomenten door te laten gaan, is iedereen als dat nodig is beschikbaar voor (vervanging van) collega’s.
  • Medewerkers reizen niet naar het buitenland.
Inloopspreekuren, themabijeenkomsten en vaccinatiedagen afgelast

Voorlopig gaan de inloopspreekuren op onze CJG-locaties niet door. Dit geldt ook voor onze themabijeenkomsten. De inloopspreekuren waar vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn een vaccinatie tegen kinkhoest kunnen halen, gaan wel door.

Onze vaccinatiedagen stellen wij in elk geval uit tot na de zomervakantie. Dit vormt geen bezwaar voor de bescherming tegen de infectieziekten difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV). Wie nu was uitgenodigd, krijgt voor onze vaccinatiedagen in het najaar opnieuw een uitnodiging.

Voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte typen A, C, W en Y zoeken wij naar een manier waarop wij de vaccinatie toch kunnen aanbieden vóór 1 juli 2020. Meningokokkenziekte type W circuleert namelijk nog steeds, waardoor wij hiertegen bij voorkeur voor de zomervakantie vaccineren. De 14-jarigen die hiervoor waren opgeroepen, krijgen hierover zo snel mogelijk bericht.

Meer informatie

Het RIVM heeft een webpagina over het coronavirus (COVID-19) en houdt deze steeds actueel. Voor meer informatie over het virus verwijzen wij daarom daarnaartoe. Je kan ook bellen met het landelijk telefoonnummer van het RIVM via 0800 – 1351. Heb je vragen of twijfels over het wel of niet komen naar de afspraak met een van onze professionals? Neem dan contact met ons op.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.