Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Homepage VVE in Barendrecht

VVE in Barendrecht

Voor- en vroegschoolse educatie

Jouw peuter mag naar Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit heet een VVE-indicatie. Je kreeg deze indicatie van het consultatiebureau, om de ontwikkeling van jouw kind extra aandacht te kunnen geven. Dat is nodig. Hieronder kun je de belangrijkste informatie over VVE nog eens nalezen.

Wat is VVE?

VVE is een speciaal programma. Door spel, voorlezen en verschillende activiteiten leren kinderen. VVE zorgt ervoor dat peuters zich beter ontwikkelen in de groep. Er is veel aandacht voor meedoen in de groep, voor spreken en begrijpen van de Nederlandse taal, voor denken en bewegen. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang begeleiden jouw kind. Zij zijn hiervoor opgeleid. Ze kijken naar de ontwikkeling van jouw peuter en registreren dit in een lijst, de KIJK!-observatielijst.

Voor wie is VVE bedoeld?

VVE is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar die in hun ontwikkeling dreigen achter te lopen. Vooral op het gebied van taal. Met dit programma kan een kind deze achterstand inhalen.

Hoe krijgt een kind een VVE-indicatie?

De medewerkers van het consultatiebureau (CJG) zien alle kinderen in Barendrecht. Als zij zien dat VVE nuttig kan zijn voor een kind, dan vertellen zij dit aan de ouders. Ze leggen uit wat de bedoeling is. Meedoen aan VVE mag daarna als de aanvraag is goedgekeurd in het Voorschools ZAT-overleg. Dat is het overleg van het voorschoolse zorg- en adviesteam. Ouders ondertekenen de VVE-indicatie samen met het CJG.

Denk je dat jouw kind in aanmerking komt voor VVE?

In de gemeente Barendrecht is afgesproken dat het CJG (het consultatiebureau) bepaalt of kinderen in aanmerking komen voor VVE. De medewerkers van het CJG kunnen zien of een kind extra hulp nodig heeft bij de ontwikkeling. Denk je dat VVE goed is voor jouw kind, dan kun je ook zelf een VVE-indicatie aanvragen. Het kan ook door bijvoorbeeld de logopediste gedaan worden bij wie je kind onder behandeling is.

Een VVE-indicatie, en dan?

VVE-kinderen kunnen in Barendrecht naar de peuterspeelgroepen van Kibeo en Eiland Marlyne. Je moet je kind aanmelden voor een van deze peuterspeelgroepen. Als de ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst, betalen zij het lagere tarief van 21,45 euro per maand.

Wat moet je weten als jouw kind aan VVE meedoet?

Heeft jouw kind via VVE een plaats op de opvang, dan moet je dit weten.

  • Jouw kind gaat 3 keer per week 3,5 uur naar de peuterspeelgroep.
  • Tijdens de schoolvakanties is er geen peuterspeelgroep.
  • Je betaalt een verlaagde ouderbijdrage. Elk jaar besluit de gemeente hoe hoog dit bedrag is. Voor 2017 is het tarief € 21,45 per maand. Je betaalt dit lagere tarief alleen als je geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.
  • De peuterspeelgroep bepaalt op welke dagdelen jouw kind kan komen. Als het mogelijk is, houden zij rekening met jouw voorkeur.
  • Als je kind een half jaar naar de peuterspeelgroep gaat, belt een medewerker van het consultatiebureau om te vragen hoe het met je kind gaat. Ook vragen zij of jij en je gezin nog andere ondersteuning nodig hebben. Ze bellen nog een keer als je kind een half jaar naar de basisschool gaat.

Wat verwachten wij van jou?

Als je kind mee mag doen aan VVE, dan verwachten wij het volgende van jou:

  • Je kind wordt 3 keer per week op de peuterspeelgroep verwacht. Kan je kind niet komen, dan bel je de peuterspeelgroep. Met de gemeente is afgesproken dat je kind 80% van het aantal keren aanwezig moet zijn. Anders kan de VVE-indicatie worden ingetrokken.
  • Je doet mee aan de ouderactiviteiten die worden georganiseerd. Dit zijn gezellige momenten waarop je andere ouders ontmoet. Ook kunt je er vragen stellen over de peuterspeelgroep en over bijvoorbeeld het opvoeden van jouw kind.
  • Je rol als ouder is heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Zelf meedoen om je kind verder te helpen is dus nodig. Dit helpt om de stap naar groep 1 goed te laten gaan. De pedagogische medewerker van de peuterspeelgroep bespreekt dit met jou en schrijft dit op.
  • De peuterspeelgroep houdt de ontwikkeling van je kind bij. Je praat hier 2 keer per jaar over met de pedagogisch medewerker. Af en toe wordt er ook informatie uitgewisseld tussen de peuterspeelgroep en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Uiteraard vertellen zij jou hierover.
  • Als je kind naar groep 1 gaat, deelt de peuterspeelgroep de ontwikkeling van jouw kind met de leerkracht. Zo kan de basisschool goed aansluiten bij wat je kind al geleerd heeft. Natuurlijk praat de pedagogisch medewerker hier eerst met jou over.

Deel deze pagina met anderen via:

Je hebt de link zojuist gekopieërd.