CJG ondersteunt GGD bij coronavaccinatiecampagne

De eerste weken van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus zijn achter de rug. Op basis van het convenant tussen CJG Rijnmond en GGD Rotterdam-Rijnmond, dragen ook onze professionals hun steentje hieraan bij. In de voorbereiding én uitvoering. Zo zorgen we er samen voor dat de zorgprofessionals van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en de gehandicaptenzorg in onze regio een vaccinatie krijgen.

Wat doet het CJG waarom?

Het CJG en de GGD hebben al een aantal jaar met elkaar een convenant. Hierin is afgesproken dat wij de GGD ondersteunen bij een pandemie. Dit doen wij in afstemming met onze opdrachtgevers, via de Raad voor het Publiek Belang (RvhPB). Bij de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, sluiten wij aan vanuit onze ervaring met het organiseren van grootschalige vaccinatiecampagnes.

Inzet CJG-professionals

Onze professionals worden tot eind februari ingezet op verschillende onderdelen en in verschillende functies. Om de gevolgen voor onze eigen dienstverlening zo klein mogelijk te houden en de druk op de teams te beperken, hebben we voor deze inzet ook gepensioneerde oud-collega’s benaderd. Bijvoorbeeld jeugdarts Cissy Siebel; een interview met haar kunt u binnenkort op deze website lezen.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.