CJG-vrijwilliger Vanessa in de spotlight

In het Jaar van de Vrijwilliger besteden we extra aandacht aan onze honderden vrijwilligers. Stuk voor stuk toppers van ouders die zich inzetten om andere ouders te helpen. Vanessa Lourens was er jarenlang een van. Als Ouder in Actie begeleidde deze moeder themabijeenkomsten voor andere ouders in haar netwerk. ‘Helaas heb ik nu geen tijd meer voor het vrijwilligerswerk, maar ik leerde door Ouders in Actie gesprekstechnieken en deed ervaring op voor mijn baan in de zorg!’

Op school viel altijd al op hoe gemakkelijk het contact was tussen Vanessa en jongeren. ‘De vrienden en vriendinnen van mijn dochter kwamen op het schoolplein altijd naar mij toe voor een praatje. Gewoon, over van alles’, vertelt Vanessa. ‘Dat viel de schooloudercontactpersoon op en zij vroeg: “Lijkt het je leuk om met andere ouders in gesprek te gaan over opvoeden?” Ze legde uit dat ik als vrijwilliger voor Ouders in Actie themabijeenkomsten kon organiseren en ik zag meteen veel voordelen. In de eerste plaats leerde ik gesprekstechnieken waar ik mijn leven lang iets aan heb, én ik mocht mooie en openhartige gesprekken voeren met andere ouders.’

Eureka-momentjes

Als Ouder in Actie bracht Vanessa jarenlang ouders bij elkaar rond bepaalde thema’s. ‘Alle ouders die meer wilden weten over een bepaald onderwerp, waren welkom. De bijeenkomsten zaten altijd ramvol!’, lacht ze. ‘Iedereen voelde zich vrij ervaringen te delen en vragen te stellen. En extra leuk waren de eureka-momentjes van sommige ouders. Een moeder die zich afvroeg waarom haar kind niet goed kon slapen bijvoorbeeld. Al pratende ontdekten we dat ze haar kind veel te spannende boekjes voorlas voor het slapengaan. Daar kwam ze dankzij het gesprek achter, anders had ze misschien nu nog geen idee.’

Blinde vlekken ontdekken

Vanessa begeleidde de gesprekken en gaf regelmatig voorbeelden uit haar eigen opvoeding. Over hoe ze haar dochter zo ver kreeg haar kamer netjes te houden bijvoorbeeld. ‘Maar tijdens de bijeenkomsten is ieders inbreng waardevol: ik heb ook veel opgestoken van de andere ouders’, vertelt ze. ‘Zelf dacht ik dat ik mijn dochter best goed kon loslaten, maar ik bleek nog veel te kunnen leren! Iedereen heeft blinde vlekken. Ook als het gaat om cultuur of traditie. In de bijeenkomsten zag je ouders leren: waarom zou ik het nog doen zoals mijn moeder het deed? Wat de buurvrouw doet, werkt veel beter!’

Vanessa is jammer genoeg geen Ouder in Actie meer, maar ze heeft acht andere ouders aangestoken om ons te helpen als vrijwilliger! Heel fijn, want we kunnen altijd enthousiaste ouders gebruiken. Ouders in Actie krijgen een uitgebreide training en ze kunnen altijd bij ons terecht voor deskundigheidsbevordering. Zo helpen ze zichzelf en anderen verder!

 Marjon Schagen, projectleider Ouders in Actie

Ook vrijwilliger worden bij CJG Rijnmond?

Wil je ook vrijwilligerswerk doen in één van onze programma’s? Je bent van harte welkom! Het geeft voldoening, je kan écht iets voor een ander betekenen en het kost vaak niet veel extra tijd. Neem vandaag nog contact op met de coördinator van het programma Moeders informeren Moeders, Home-Start, Vrouwelijke Genitale Verminking of Ouders in Actie.

Lees meer

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.