Onderzoek

Overige Onderwerpen

CJG Rijnmond gebruikt een aanvraagformulier voor alle type onderzoeksaanvragen (o.a. onderzoeken van universitair medisch centra, afstudeeropdrachten van studenten etc.). Voordat je het formulier invult, vragen wij onderstaande informatie door te nemen.

Algemene informatie

De missie van het CJG is als volgt: ‘op tijd voor ieder kind’. Dit is de essentie van ons werk. Vanuit onze visie draagt wetenschappelijk onderzoek hieraan bij, waardoor wij vanuit maatschappelijk oogpunt deelnemen aan onderzoek. De zorg voor de kinderen gaat echter altijd voor en mag hierdoor niet in het geding komen. Het CJG heeft hiertoe de onderstaande uitgangspunten voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek opgesteld:

  • Privacy van onze klanten staat hoog in het vaandel bij CJG Rijnmond. Bij het verstrekken van gegevens van klanten voor onderzoek houdt CJG Rijnmond zich aan de WGBO en (U)AVG (zie document: Uitgangspunten bij samenwerking);
  • CJG klanten en medewerkers mogen alleen bij hoge uitzondering benaderd worden voor onderzoek;
  • CJG klanten mogen nooit lastig gevallen worden in de wachtruime voor onderzoek;
  • Het CJG verspreidt alleen bij hoge uitzondering folders of ander materiaal in de wachtkamers of online ten behoeve van onderzoek;
  • Bij de beoordeling van de onderzoeksaanvragen wordt gekeken naar verschillende criteria, zoals capaciteit binnen de organisatie, reële onkostenvergoeding, de verwachte meerwaarde voor onze zorgverlening, de kwaliteit van het onderzoek en het maatschappelijk belang van het onderzoek. De beslissing om wel of niet medewerking te verlenen aan een onderzoek is afhankelijk van een afweging van deze factoren.

Onderzoekers die een aanvraag indienen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Onderzoekers worden geacht kennis te hebben genomen van het document: Uitgangspunten bij samenwerking.
  • Onderzoekers worden geacht kennis te hebben van en zich te houden aan de Wet- en regelgeving rondom privacy.
  • Onderzoekers zijn bereid op aanvraag een Data Protection Impact Assessment aan te leveren.

CJG Rijnmond gebruikt onderstaand aanvraagformulier voor alle type onderzoeksaanvragen. We verzoeken je dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Je kunt documenten zoals een projectplan die het onderzoek verder verduidelijken als document toevoegen.

Belangrijk om te weten:

  • Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren nemen wij niet in behandeling.
  • Het duurt gemiddeld vier tot acht weken om een beslissing te nemen.