Coronavirus en onze dienstverlening

Onze dienstverlening passen wij tijdelijk aan. Lees er alles over op onze website voor ouders: coronavirus en onze dienstverlening. Of lees het bericht voor professionals: aangepaste dienstverlening door coronavirus.

1 CJG, 4 websites

Ben jij ouder, verzorger, jongere of professional?

Informatie voor ouders

centrumvoorjeugdengezin.nl

Organisatiewebsite voor professionals

cjgrijnmond.nl

Website over vaccinaties

eenprikzogepiept.nl

Persoonlijke omgeving voor ouders

cjgouderportaal.nl

Onderzoek

Overige Onderwerpen

CJG Rijnmond gebruikt onderstaand aanvraagformulier voor alle type onderzoeksaanvragen (o.a. onderzoeken van universitair medisch centra, afstudeeropdrachten van studenten etc.)  We verzoeken je dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Lees ook onze richtlijn voor het invullen van het formulier. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren, nemen wij niet in behandeling. Je kunt documenten zoals een projectplan die het onderzoek verder verduidelijken als document toevoegen.

Meer informatie

  • Het duurt gemiddeld vier tot acht weken om een beslissing te nemen.
  • Bij het verstrekken van gegevens voor onderzoek houdt CJG Rijnmond zich aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Voor een snelle afhandeling van jouw verzoek is het belangrijk om duidelijk te beschrijven welke gegevens je nodig hebt en hoe je deze wilt verkrijgen en verwerken.
  • De beslissing om wel of niet medewerking te verlenen aan een onderzoek is verder afhankelijk van factoren zoals capaciteit binnen de organisatie, reële onkostenvergoeding, de verwachte meerwaarde voor onze zorgverlening en het maatschappelijk belang van het onderzoek.