Onderzoek

Overige Onderwerpen

CJG Rijnmond gebruikt een aanvraagformulier voor alle type onderzoeksaanvragen (onderzoeken van universitair medisch centra, afstudeeropdrachten van studenten et cetera). Voordat je het formulier invult, vragen wij onderstaande informatie door te nemen.

Aanvragen voor onderzoek

Onze missie is als volgt: Op tijd voor ieder kind. Dit is de essentie van ons werk. (Wetenschappelijk) onderzoek draagt hieraan bij, waardoor wij vanuit maatschappelijk oogpunt deelnemen aan onderzoek. De zorg voor de kinderen gaat echter altijd voor en mag hierdoor niet in het geding komen. Wij hebben hiertoe de onderstaande uitgangspunten voor deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek opgesteld:

  • Privacy van onze klanten vinden wij erg belangrijk. Bij het verstrekken van gegevens van klanten voor onderzoek houden wij ons aan de WGBO en (U)AVG (zie document: Uitgangspunten bij samenwerking);
  • Onze klanten en medewerkers mogen alleen bij hoge uitzondering benaderd worden voor onderzoek;
  • Onze klanten mogen nooit lastig gevallen worden in de wachtruimte voor onderzoek;
  • Wij verspreiden alleen bij hoge uitzondering folders of ander materiaal in de wachtkamers of online ten behoeve van onderzoek;
  • Bij de beoordeling van de onderzoeksaanvragen wordt gekeken naar verschillende criteria, zoals capaciteit binnen de organisatie, reële onkostenvergoeding, de verwachte meerwaarde voor onze zorgverlening, de kwaliteit van het onderzoek en het maatschappelijk belang van het onderzoek. Op basis hiervan maken wij een beslissing.

Dien je een aanvraag in? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt het document Uitgangspunten bij samenwerking doorgenomen
  • Je kent de Wet- en regelgeving rondom privacy en houdt je hieraan.
  • Je bent bereid op aanvraag een Data Protection Impact Assessment aan te leveren.
Aanvraagformulier

Wij gebruiken onderstaand aanvraagformulier voor alle type onderzoeksaanvragen. We verzoeken je dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Je kunt documenten die het onderzoek verder verduidelijken, zoals een projectplan,  als document toevoegen.

Belangrijk om te weten:

  • Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren nemen wij niet in behandeling.
  • We nemen na 4 tot 8 weken contact met je op.