Aandacht voor de gevolgen van meisjesbesnijdenis door inzet van sleutelpersonen

Besnijdenis bij meisjes en vrouwen is een niet-noodzakelijke medische ingreep met veel gevolgen, zowel lichamelijk als psychisch. Het is in veel landen bij wet verboden, maar wat als je al besneden bent? Of als je familie wil dat je wordt besneden? Dan kunnen speciale sleutelpersonen bij CJG Rijnmond hulp bieden.

Meisjesbesnijdenis komt voor in diverse landen, vooral in een aantal landen in Afrika en Azië. Daar is het een traditie die in stand wordt gehouden om verschillende redenen. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht dat een onbesneden vrouw geen mogelijkheid heeft om een huwelijkspartner te vinden.

Voorlichting over de gevolgen van besnijdenis is voor vrouwen en mannen belangrijk. Zij kunnen hier met elkaar over praten en vragen stellen. Zij kunnen ondersteund worden bij het zoeken naar hulp.

De gevolgen voor meisjes en vrouwen kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. Klachten die vaak worden aangegeven zijn pijn bij het plassen en menstruatiepijn. In Nederland wonen ongeveer 38.000 meisjes en vrouwen uit risicogebieden. De druk van de familie en gemeenschap uit het land van herkomst kan ervoor zorgen dat ouders er alsnog voor kiezen om hun dochter te laten besnijden.

Sleutelpersonen

Om het onderwerp bespreekbaar te maken, zorg te bieden en toekomstige besnijdenissen te voorkomen, zijn er speciale sleutelpersonen. Deze vrijwilligers zetten zich binnen het project Vrouwelijke Genitale Verminking vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in om ruim 6000 Rotterdamse meisjes en vrouwen uit risicolanden te helpen. Er met elkaar over praten is enorm belangrijk en de sleutelpersonen hebben hier veel ervaring mee. Door de voorlichting worden vrouwen bewust van wat er aan de hand is, herkennen ze de klachten en kunnen ze hulp krijgen. Hulp kan bestaan uit verwijzing naar een huisarts of een ziekenhuis, of hoe om te gaan met druk van familie. Door dit besef en het delen van ervaringen, kan voorkomen worden dat meer vrouwen en meisjes dit moeten doormaken. Uit onderzoek blijkt dat er in de komende 20 jaar nog 4200 meisjes in Nederland risico lopen op besnijdenis.

Zij heeft besloten niet meer met haar dochter naar Somalië te gaan, om besnijdenis daar te voorkomen

Verhalen uit de praktijk

Sahra, Teklit en Shadia zijn drie van de sleutelpersonen in Rotterdam. Zij zien hoe de gesprekken vrouwen helpen, en soms ook hun man en dochters. Zo is Shadia in contact met een vrouw die sinds de gesprekken langzaam uit haar schulp kruipt. Zij heeft besloten niet meer met haar dochter naar Somalië te gaan, om besnijdenis daar te voorkomen. Sahra hielp een vrouw het gesprek met haar man aan te gaan voor meer onderling begrip. Ook hij wilde informatie over het onderwerp en kwam naar een bijeenkomst. Allemaal goede ontwikkelingen, maar er is nog veel werk te doen. Zo ziet Teklit dat veel nieuwkomers uit Eritrea toch besneden zijn, ondanks dat daar aandacht is voor het voorkomen van besnijdenis. Nu de vrouwen hier zijn, realiseren ze zich vaak dat het onder dwang was van familie.

Zero Tolerance Day

Op Zero Tolerance Day wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen en meisjes. In Nederland doen we dat tijdens een jaarlijkse conferentie, waar kennis, ervaringen en verhalen worden uitgewisseld. Dit jaar is de conferentie online, op 8 februari. Wil jij hierbij zijn?  Je kunt je aanmelden via de website van Pharos.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.