Interview over taalachterstand

In de tweede editie van het Rotterdamse Taalmagazine GeenPunt staat onder andere een interview met jeugdarts Josine Dekkers over het voorkomen/verhelpen van taalachterstand bij kinderen. Josine Dekkers werkt bij ons als jeugdarts. In het artikel vertelt zij over haar ervaring met laaggeletterdheid. Belangrijk bij het voorkomen of verhelpen van taalachterstand is voor haar de samenwerking met andere partijen zoals peuterspeelzalen, scholen en logopedisten. Het interview met Jolsine is te vinden op pagina 56 van het Rotterdamse Taalmagazine GeenPunt.

Bron

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.