Nieuws

Oudere Berichten

Jongeren minder positief over eigen gezondheid

De meeste jongeren vinden hun gezondheid (zeer) goed. Wel wordt deze groep minder groot. Ook is de omvang van psychosociale problemen in regio Rotterdam-Rijnmond toegenomen. Deze bevindingen komen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD Rotterdam-Rijnmond samen met andere GGD’en en het RIVM in 2019 heeft uitgevoerd.

Lees verder
Datalek bij CJG Rijnmond

Onlangs heeft CJG Rijnmond ontdekt dat onbevoegden zich door middel van ‘phishing-mails’ toegang hadden verschaft tot enkele e-mailboxen van medewerkers. Daarop is direct actie ondernomen. Zo is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is het interne beleid voor veilig digitaal werken aangescherpt. Ook is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld, dat de afgelopen weken […]

Lees verder