Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Op 2e Pinksterdag zijn alle CJG-locaties gesloten

Lees meer
Homepage Nieuws Voor ieder kind een passende onderwijsplek

Voor ieder kind een passende onderwijsplek

15 december 2015

Rotterdam wil dat ieder kind onderwijs volgt. Ook kinderen die hiervoor extra ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Jaarlijks komen er enkele honderden Rotterdamse leerlingen voor korte of langere tijd thuis te zitten. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden trekken Rotterdamse scholen, gemeente, jeugdhulp en Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nauw met elkaar op. Voor leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten, wordt dinsdag 15 december de Taskforce thuiszitters officieel geïnstalleerd. Je leest erover in het persbericht van de gemeente Rotterdam.


Wethouder Hugo de Jonge: “Ik ben heel tevreden over de samenwerking tussen de betrokken partijen. Onder andere door vroegtijdig signaleren zijn dit schooljaar 72 van de 117 thuiszittende leerlingen weer terug de schoolbanken in geholpen. En dat is waar we het voor doen: elk kind verdient goed onderwijs.” Meestal wordt thuiszitten binnen een paar weken opgelost. Voor de leerlingen die langer dan vier weken thuis zitten, zoekt de Taskforce thuiszitters een oplossing. Thuiszitters nemen op geen enkele wijze deel aan onderwijs of aan hulp/begeleiding terug naar school. Leerlingen die langdurig thuiszitten of om zeer complexe redenen niet naar school gaan, worden door de leerplichtambtenaar of de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aangemeld bij de Taskforce Thuiszitters. De Taskforce, met verschillende specialisten op het gebied van onderwijs en jeugdzorg, moet ervoor zorgen dat een thuiszitter na maximaal tien weken weer op een passende onderwijsplaats start. De beslissing van de Taskforce is bindend voor zowel ouders als scholen.


De Taskforce is reeds vanaf het begin van dit schooljaar actief en heeft acht van de negen langdurige thuiszitters terug naar school weten te helpen. De Taskforce zorgt ervoor dat zowel het aantal thuiszittende leerlingen als de duur van het thuiszitten met 75% wordt verlaagd. In 2018 mogen er geen leerplichtige kinderen langer dan 10 weken thuiszitten.


Korte lijnen
Naast vroegtijdig signaleren richt de samenwerking zich onder andere op een passende schoolkeuze en de juiste combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Dit moet thuiszitten tegengaan. Zo werken schoolmaatschappelijk werkers nauw samen met jeugdgezondheidszorg en onderwijsprofessionals, om snel de passende ondersteuning te bieden. Bij opschaling van zorg zijn de lijnen met wijkteams en CJG kort. Dit werkt. “We kennen een situatie van een peuter met een gedragsafwijking. Dankzij de samenwerking tussen Passend Primair Onderwijs Rotterdam, CJG en het wijkteam kon de zwakbegaafde moeder van de peuter al vroegtijdig geadviseerd worden over de basisschoolkeuze van haar kind”, aldus directeur PPO.


Combinatie zorg en onderwijs
Middelbare scholieren die door hun gedrag dreigen uit te vallen in het regulier middelbaar onderwijs, kunnen in Rotterdam tijdelijk terecht op een van de 80 plekken in het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Bij de aanpak van hun problemen worden ze geholpen door een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Een team van docenten en jeugdhulpverleners biedt de leerling een programma op maat. Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst. Omdat het schoolwerk naar deze voorziening wordt meegenomen, loopt de leerling geen leerachterstand op. “Zo werd na een gewelddadige ruzie op school een vijftienjarig meisje tijdelijk geplaatst op het OPDC. Hier werkte zij met een team van docenten en hulpverleners aan beheersing van haar agressief gedrag, waardoor ze kon terugkeren naar een passende middelbare school”, schetst schetst Marieke Dekkers, lid college van bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO, de aanpak.


Leren Loont!
Deze samenwerking tussen onderwijs, gemeente en zorg maken onderdeel uit van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont! Met dit onderwijsbeleid wordt ingezet op het verhogen van de onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.


Bron: persbericht gemeente Rotterdam


Deel deze pagina met anderen via:

Je hebt de link zojuist gekopieërd.