Coronavirus en onze dienstverlening

Onze dienstverlening passen wij tijdelijk aan. Lees er alles over op onze website voor ouders: coronavirus en onze dienstverlening. Of lees het bericht voor professionals: aangepaste dienstverlening door coronavirus.

1 CJG, 4 websites

Ben jij ouder, verzorger, jongere of professional?

Informatie voor ouders

centrumvoorjeugdengezin.nl

Organisatiewebsite voor professionals

cjgrijnmond.nl

Website over vaccinaties

eenprikzogepiept.nl

Persoonlijke omgeving voor ouders

cjgouderportaal.nl

Nieuwsbrief #15: aanpassing dienstverlening en meer

In onze 15e nieuwsbrief , van juli 2019, lees je over:

  • Aanpassing dienstverlening: op weg naar een flexibele, passende dienstverlening
  • Imam en jeugdarts geven voorlichting aan Turkse moeders
  • Website ‘Opgroeien in Vlaardingen’
  • Nieuwe locatie in hartje Rotterdam
  • Stichting Opvoeden.nl verder onder vlag NJi
  • Stakeholdertevredenheidsonderzoek
  • Uitbreiding WhatsApp- en chatmogelijkheden

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.