Verantwoorden en terugblikken

Naast onze financiële verantwoording, ontwikkelden we dit jaar een online jaarverslag. Met laagdrempelige, heldere verhalen en persoonlijke interviews blikken we terug op het jaar 2016. Zo zie je in vogelvlucht wat ons het afgelopen jaar bezighield.

“We hebben een goed jaar achter de rug”, vertellen Hans Butselaar en Pieter Stenger van de raad van bestuur. “We voerden onze preventieve basistaken jeugdgezondheidszorg (JGZ) zo optimaal mogelijk uit en besteedden daarnaast veel aandacht aan de ontwikkeling en innovatie van onze toekomstige dienstverlening. Dit doen we om nog beter aan te sluiten op de (lokale) behoeften van ouders en jeugdigen.”

Online jaarverslag 2016
Het onderwerp innovatie komt op meerdere plekken terug in het nieuwe online verslag. Zo kun je lezen over Tebbie, de beer die het afgelopen jaar onze locaties bezocht om innovatieve ideeën op te halen. Of over de Puberchallenge, een online cursus voor ouders van pubers. Of wat dacht je van het Ouderportaal, onze digitale persoonlijke omgeving waarin ouders onder meer afspraken kunnen verzetten en de groeicurve van hun kind kunnen bekijken? Ook kun je lezen over onze nieuwe producten, zoals Pedagogische preventie door jeugdverpleegkundigen en de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid. Daarnaast lees je verschillende persoonlijke ervaringen.

Financieel verslag 2016
Natuurlijk schreven we ook een financieel jaarverslag. Net als elk jaar verantwoorden we daarin onze resultaten en de besteding van de subsidiegelden die we ontvingen. We startten met een zogenaamde nul-begroting, maar wisten het jaar toch af te sluiten met een nagenoeg neutraal resultaat. Je kunt de verantwoording openen via het online jaarverslag, of download het rechtstreeks.

Bekijk hier het online jaarverslag.