Een afspraak? Kom met (1 kind en) 1 volwassene! Vergeet ook je mondkapje niet. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus.

Lees meer Afbeelding sluiten

Wat doen wij?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) is voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren dé vraagbaak als het gaat om gezondheid, opvoeden en opgroeien. Positief opvoeden staat bij ons altijd centraal. Pedagogen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere deskundigen slaan de handen ineen om gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen mogelijk te maken. Hoe ze dit doen? Door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken, het Rijksvaccinatieprogramma en het organiseren van cursussen voor ouders en jongeren bijvoorbeeld. Vroegtijdige signalering en preventie is daarbij essentieel: zo is er oog voor de groei en ontwikkeling van het kind, zowel als voor het gezin en de sociale omgeving. CJG Rijnmond werkt in de regio Rijnmond.

Naast onze financiële verantwoording, ontwikkelden we dit jaar ook weer een online jaarverslag. Met laagdrempelige, heldere verhalen en persoonlijke interviews blikken we erin terug op het jaar 2019. Zo zie je in vogelvlucht wat ons het afgelopen jaar bezighield.

Organisatie: samenwerken

Bij CJG Rijnmond werken we in een uitdagende en stimulerende omgeving. Ongeveer 700 professionals uit verschillende disciplines, met uiteenlopende achtergronden, opleidingen en (vakinhoudelijke) competenties vormen met elkaar het team. Binnen het enthousiaste multidisciplinair team is veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Bovendien investeren we in zorgvernieuwing, opleiding, organisatieontwikkeling en het verder optimaliseren van klantcontact. Landelijk zijn wij toonaangevend in vernieuwing in de publieke zorg voor de jeugd. Daarin werken we nauw samen met landelijke organisatie en onze partners in de wijk en regio.

Organisatie: organisatiestructuur

Onze organisatie, de stichting CJG Rijnmond, werd opgericht op 1 januari 2010. De belangen van de gemeenten waarvoor wij ons werk doen, worden behartigd door de Raad voor het Publiek Belang.

CJG Rijnmond werkgebied

De Raad van Toezicht ziet toe op ons beleid en adviseert. De eindverantwoordelijkheid voor wat wij doen ligt bij onze Raad van Bestuur, deze is belast met de dagelijkse leiding.

Raad voor het Publiek Belang

Bij de oprichting van onze organisatie is een Raad voor het Publiek Belang ingesteld als hoogste gezagsorgaan van onze stichting. Deze raad treedt op als belangenbehartiger van alle bij ons aangesloten gemeenten. Ook let ze op het publiek belang van onze dienstverlening. Elke in onze organisatie participerende gemeente wordt in de raad vertegenwoordigd door een wethouder, zo is het aantal leden gelijk aan het aantal betrokken gemeenten. Reshma Roopram, wethouder Zorg en Welzijn, Jeugd en Jongeren en Wijkteams van de gemeente Barendrecht, is de voorzitter.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent controle uit op de algemene gang van zaken rond de voortgang en continuïteit van onze organisatie en adviseert het bestuur op beleidsmatige aspecten. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden:

Raad van Toezicht CJG Rijnmond

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt onze organisatie en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg, de risicobeheersing en de continuïteit. Onze bestuurder is Hans Butselaar. Onder de Raad van Bestuur vallen de 2 bedrijfsonderdelen Bedrijfsvoering (directeur: Jolanda Kroep) en Jeugd en Gezin (plv. directeur: Alicia van der Klei). De bestuurssecretaris is Natasja Boshoven. Het secretariaat is bereikbaar via cjgbestuur@cjgrijnmond.nl.

Organogram

CJG Rijnmond in cijfers