Coronavirus en onze dienstverlening

Onze dienstverlening passen wij tijdelijk aan. Lees er alles over op onze website voor ouders: coronavirus en onze dienstverlening. Of lees het bericht voor professionals: aangepaste dienstverlening door coronavirus.

1 CJG, 4 websites

Ben jij ouder, verzorger, jongere of professional?

Informatie voor ouders

centrumvoorjeugdengezin.nl

Organisatiewebsite voor professionals

cjgrijnmond.nl

Website over vaccinaties

eenprikzogepiept.nl

Persoonlijke omgeving voor ouders

cjgouderportaal.nl

Missie en visie

“Op tijd voor ieder kind.”

Dit vormt de essentie van ons werk, het is onze missie. Wij zijn er voor ieder kind en zetten in op het vroegtijdig signaleren om eventuele problemen in een later stadium te voorkomen. De gezondheid en veiligheid van het kind staan altijd voorop bij ons handelen.

“In beeld en in de buurt”

Onze visie: wij hebben alle kinderen in beeld en zetten ons in om de best beschikbare en passende hulp in de buurt van het gezin te organiseren. Wij ondersteunen de opvoeders en jeugdigen om hun eigen kracht en netwerk te mobiliseren. Hiervoor zetten wij ons professionele netwerk in en volgen wij nauwlettend de maatschappelijke ontwikkelingen.


JGZ visie downloaden

Strategisch koersdocument 2017-2020 bekijken