Wat doen wij?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) is voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren dé vraagbaak als het gaat om gezondheid, opvoeden en opgroeien. Positief opvoeden staat bij ons altijd centraal. Pedagogen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere deskundigen slaan de handen ineen om gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen mogelijk te maken. Hoe ze dit doen? Door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken, het Rijksvaccinatieprogramma en het organiseren van cursussen voor ouders en jongeren bijvoorbeeld. Vroegtijdige signalering en preventie is daarbij essentieel: zo is er oog voor de groei en ontwikkeling van het kind, zowel als voor het gezin en de sociale omgeving. CJG Rijnmond werkt in de regio Rijnmond.

Naast onze financiële verantwoording, ontwikkelden we dit jaar ook weer een online jaarverslag. Met laagdrempelige, heldere verhalen en persoonlijke interviews blikken we erin terug op het jaar 2019. Zo zie je in vogelvlucht wat ons het afgelopen jaar bezighield.

Organisatie: samenwerken

Bij CJG Rijnmond werken we in een uitdagende en stimulerende omgeving. Ruim 800 professionals uit verschillende disciplines, met uiteenlopende achtergronden, opleidingen en (vakinhoudelijke) competenties vormen met elkaar het team. Binnen het enthousiaste multidisciplinair team is veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Bovendien investeren we in zorgvernieuwing, opleiding, organisatieontwikkeling en het verder optimaliseren van klantcontact. Landelijk zijn wij toonaangevend in vernieuwing in de publieke zorg voor de jeugd. Daarin werken we nauw samen met landelijke organisatie en onze partners in de wijk en regio.

Jaarverslag 2019

CJG Rijnmond in cijfers