Waar kom ik CJG Rijnmond tegen?

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Daarom staan we naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. We mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Wij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen. Hoe wij dit doen is terug te vinden op de contactmomentenpagina.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond is uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning op de Centra voor Jeugd en Gezin in Rotterdam-Rijnmond. Samen maken we gezond en veilig opgroeien mogelijk.

Vaccinaties

Alle kinderen in Nederland krijgen de mogelijkheid om gevaccineerd te worden tegen 12 ziekten dankzij het Rijksvaccinatieprogramma. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert en roept kinderen op. In de regio Rotterdam-Rijnmond voert CJG Rijnmond het Rijksvaccinatieprogramma uit.

De ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt, vormden vroeger een groot probleem voor de volksgezondheid. Na het invoeren van het programma zijn veel van die ziekten helemaal of bijna verdwenen. Daardoor vergeten we bijna hoe ernstig ze zijn en hoeveel leed vaccinatie voorkomt. Voor de meeste ziekten is meer dan één prik nodig om genoeg beschermd te zijn.

12

infectieziekten

95

% is beschermd

50

jaar RVP

Consultatiebureau

Vanaf de geboorte tot het vierde levensjaar van kinderen nodigen we gezinnen uit op het consultatiebureau. Hier neemt de een jeugdarts of jeugdverpleegkundige de tijd om naar de ontwikkeling en gezondheid van het kind te kijken. Soms worden er vaccinaties gegeven, ook hebben ouders de gelegenheid om allerlei opvoedvragen te stellen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de contactmomenten pagina.

Monitoren gezondheid

Op het consultatiebureau worden kinderen gewogen en gemeten. Maar ook na het vierde levensjaar komen kinderen onze medewerkers vaak tegen. Een jeugdverpleegkundige komt op school voor groepsvoorlichtingen en individuele gesprekken. Tijdens die gesprekken kunnen ouders en kinderen vragen stellen en blijven we de gezondheid monitoren.