Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Homepage Onze samenwerking met scholen bij schoolziekteverzuim

Onze samenwerking met scholen bij schoolziekteverzuim

Kinderen moeten in staat zijn om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Onderwijs volgen speelt hierin een heel belangrijke rol. Als een leerling zich langdurig of regelmatig ziekmeldt, springen wij tijdig in om verder verzuim, achterstand of zelfs schooluitval te voorkomen.

Verzuimt jouw kind van school en is dat zorgelijk? Dan gaat school een gesprek aan met jou en je kind. De zorgcoördinator meldt jullie, indien nodig, aan bij een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Deze samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk ondersteund worden. Op basis van 1 of meerdere gesprekken kijken we naar de mogelijkheden om jouw kind weer deel te laten nemen aan het lesprogramma. Hierna maken jullie duidelijk afspraken met school.

Waarom begeleiding belangrijk is

Bij schoolziekteverzuim is er vaak sprake van achterliggende problemen. De begeleiding van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige is belangrijk; deze kan achterhalen wat de problemen zijn om vervolgens zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden. Er wordt een plan opgesteld waarmee jouw kind - waar mogelijk - onderwijs volgt en zich kan blijven ontwikkelen.

Leerplicht

Als jouw kind niet op het consult komt, weigert mee te werken, afspraken niet nakomt of het ziekteverzuim onnodig aanblijft, kan school met Leerplicht overleggen of een melding doen.

Privacy

Alle professionals van het CJG hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat informatie uit de gesprekken niet zomaar gedeeld mag worden met anderen. Meer informatie over privacy kun je vinden op deze pagina.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de school. De mentor van de school kan je in contact brengen.