Prenataal aanbod - Voorzorg

Soms kunnen aanstaande (jonge) moeders tijdens hun zwangerschap extra begeleiding of een steun in de rug gebruiken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuningsvormen aan waar zij voor in aanmerking kunnen komen.

VoorZorg
VoorZorg is een programma voor vrouwen tot en met 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en laag opgeleid zijn. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap, tot uiterlijk 28 weken, en lopen door tot het kind 2 jaar is. Een voorzorgverpleegkundige werkt samen met de aanstaande moeder aan gestructureerde gedragsverandering, het stellen van realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden. Bij dit programma wordt het sociale netwerk van de moeder betrokken en gebruik gemaakt van Video-hometraining.

Doelstellingen:

  • Verbetering van het zwangerschaps- en geboorteresultaat voor moeder en kind.
  • Verbetering van de gezondheid en de ontwikkeling van het kind.
  • Verbetering van de persoonlijke ontwikkeling om de kansen van moeder en kind te vergroten.

Aanmelden
Wil je een kwetsbare zwangere aanmelden voor VoorZorg, prezorg of Moeders van Rotterdam? Vul dan dit formulier in en verstuur naar moeders@rotterdam.nl.

Buiten de gemeente Rotterdam
Dit prenatale aanbod is alleen toegankelijk voor aanstaande moeders die woonachtig zijn in Rotterdam. Neem voor de producten in andere gemeenten contact op met de lokale CJG-locatie.

Lees meer over Voorzorg.