Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Privacyverklaring CJG Rijnmond

Homepage Privacyverklaring

Over CJG Rijnmond

 • De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg. Dat doen we met een basispakket jeugdgezondheidszorg én een aanvullend preventief pakket, onze ‘Dienstverlening’.
 • CJG Rijnmond heeft verschillende locaties. Onze hoofdlocatie is gevestigd aan de Westblaak 171, 3012 KJ in Rotterdam. CJG Rijnmond staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24472901.
 • Heb je vragen over deze privacyverklaring? Mail dan met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): fg@cjgrijnmond.nl. Bellen kan ook: 088 – 201 0000.

Wat is een privacyverklaring?

Wij vinden de privacy van jou en je kind(eren) heel belangrijk. Daarom gaan we er voorzichtig mee om en doen we ons uiterste best om ze te beschermen. Hoe we dit doen, leggen we in dit document uit. Lees het daarom goed door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. We hebben ook een privacyreglement. Al onze medewerkers moeten zich aan het privacyreglement en de privacyverklaring te houden.

Voor het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens. Ook wanneer je een van onze websites bezoekt, bijvoorbeeld www.cjgrijnmond.nl en www.eenprikzogepiept.nl, kunnen wij persoonsgegevens opslaan. Door gebruik te maken van onze dienstverlening of als je het ouderportaal of onze website bezoekt, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

We gebruiken en beveiligen de persoonsgegevens van jou en je kinderen heel precies. Daarbij houden we ons aan de eisen van de wet- en regelgeving van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie waarmee we iemand kunnen herkennen, noemen we 'persoonsgegevens'. Ze vertellen iets over een persoon. Zoals voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en geboortedata. Het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, opzoeken en doorgeven van persoonsgegevens noemen we ‘verwerken’.

Wie geeft mijn persoonsgegevens door?

Meestal ontvangen wij je persoonsgegevens rechtstreeks van jou of je kind(eren). Bijvoorbeeld tijdens een contactmoment. Of wanneer je onze website bezoekt. In sommige gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van andere organisaties of personen. Bijvoorbeeld van de gemeente (wijkteam), een ander CJG, de huisarts, een medisch specialist, een basisschool of school voor voorgezet onderwijs, familieleden, de politie, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Wij gaan er vanuit dat de persoon of organisatie die ons de persoonsgegevens levert, de wet- en regelgeving naleeft. Bij twijfel nemen we contact op met degene die de persoonsgegevens heeft doorgegeven of met jou.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens via de website door te geven?

Wanneer je op onze website het contactformulier invult, feedback geeft, een geboortemelding doet of een onderzoeksaanvraag of klacht indient, kun je persoonsgegevens doorgeven. Je hebt altijd de keus of je dat doet of niet. Sommige persoonsgegevens moet je verplicht doorgeven. De velden voor verplichte persoonsgegevens staan aangegeven met -*-.

Welke persoonsgegevens krijgt CJG Rijnmond en wat doet zij ermee?

Om je een idee te geven van de persoonsgegevens die wij van jou of je kind(eren) verwerkt, staat hieronder een schema. Daarin vind je voorbeelden van soorten (categorieën) persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij dat doen.

Welke persoonsgegevens krijgt CJG Rijnmond en wat doet zij ermee?

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke reden (grondslag) voor is.

Hieronder lees je waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken.

Gebruikmaken van onze jeugdgezondheidszorg

Als wij onze jeugdgezondheidszorg aanbieden, moeten we je BSN en contactgegevens verwerken. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We zijn ook wettelijk verplicht om een digitaal medisch dossier van jou of je kind(eren) bij te houden.

Solliciteren

Als je via onze website solliciteert verwerken we je CV en andere (persoons)gegevens om een mogelijke (arbeids)overeenkomst te maken.

Onderzoeksaanvraag

Dien je een onderzoeksaanvraag in via onze website, dan verwerken we ook persoonsgegevens. Niet alleen om met de aanvraag aan de slag te gaan, maar ook om over de voortgang en uitkomst ervan te communiceren. De (persoons)gegevens gebruiken we alleen daarvoor.

Feedback geven of een klacht indienen

Geef je feedback of dien je een klacht in op onze website, dan verwerken wij je persoonsgegevens. Dat is nodig om de feedback of klacht in behandeling te nemen en om er met jou over te communiceren, als jij dat wilt. We gebruiken je (persoons)gegevens alleen voor dit doel.

Klanttevredenheidsonderzoek

Om onze dienstverlening te verbeteren houden we regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek. Daarvoor schakelen we specialisten in waarmee we vooraf afspraken maken om jouw privacy te beschermen. Want om je uit te nodigen voor zo’n klanttevredenheidsonderzoek, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Die persoonsgegevens mogen alleen voor het onderzoek worden gebruikt.

Geboortemelding

Wanneer een kraamverzorgende in overleg met jou als ouder een geboortemelding doet, verwerken wij de persoonsgegevens van (jou en) jouw kind. Dat zijn we wettelijk verplicht. Natuurlijk houden we ons ook hierbij aan alle wet- en regelgeving voor de privacy.

Ik ben minderjarig en bezoek de website van CJG Rijnmond

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je op de website alleen je persoonsgegevens aan ons doorgeven als je daarvoor toestemming hebt van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger(s). Ze moeten dan wel eerst onze privacyverklaring lezen. Dat geldt ook voor de sites waar je op terechtkomt via onze website. Alleen geldt dan de privacyverklaring van die website.

Schakelt CJG Rijnmond andere organisaties of personen in?

Ja, wij schakelen soms andere organisaties of personen in voor onze dienstverlening of de verbetering daarvan. Bijvoorbeeld als middelbare scholieren vragenlijsten invullen of bij onderzoek naar de klanttevredenheid. Als deze organisaties of personen daarbij persoonsgegevens verwerken van jou of je kind(eren), dan doen zij dit in opdracht van ons. Ze mogen deze persoonsgegevens nooit gebruiken voor zichzelf. Verder maken wij altijd vooraf afspraken met deze organisaties of personen, zodat ook zij zich houden aan het privacyreglement en deze privacyverklaring.

Deelt CJG Rijnmond mijn persoonsgegevens met anderen?

Wettelijk verplicht

Soms zijn we het wettelijk verplicht om persoonsgegevens van jou of je kind(eren) door te geven. Bijvoorbeeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of Veilig Thuis. Dat doen we als we ons ernstige zorgen maken over jou of je kind(eren). Vooraf proberen we altijd met jou of je wettelijk vertegenwoordiger(s) te praten om samen een oplossing te vinden. Alleen in speciale gevallen doen wij een melding zonder jou of je wettelijk vertegenwoordiger(s) eerst op de hoogte te stellen. Daarna laten we je zo snel mogelijk weten dat we dit hebben gedaan.

Niet zonder jouw toestemming

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of een andere officiële organisatie ons om informatie vraagt, geven wij die alleen met jouw toestemming. Alleen in heel speciale gevallen geven wij informatie door zonder jou dat eerst te laten weten. Ook dan stellen we je daarna zo snel mogelijk op de hoogte.

Beroepsgeheim

Omdat wij een beroepsgeheim hebben, geven we geen informatie aan de politie of het Openbaar Ministerie als ze daar om vragen. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) er toestemming voor geven, of als wij het wettelijk verplicht zijn om informatie te delen. Geven we toch informatie door, dan doen we dat altijd zo netjes mogelijk en op zo’n manier dat we het beroepsgeheim zo min mogelijk doorbreken.

Gezag

Vanuit de WGBO hebben wettelijk vertegenwoordiger(s) bepaalde rechten. Zij mogen het medisch dossier van je kind bekijken. Soms is het niet duidelijk of een ouder het gezag heeft, of twijfelen we of die informatie juist is. Omdat wij alleen informatie over een kind mag geven aan degene die het gezag over het kind heeft, moeten we dat soms in het gezagsregister opzoeken. Dat register is openbaar. De rechtbanken in Nederland houden het bij. CJG Rijnmond kan de rechtbanken ook informatie geven om het gezagsregister up-to-date te houden.

Medische informatie delen

Medewerkers van CJG Rijnmond overleggen over jou of jouw kind(eren), bijvoorbeeld in het wijkteam. Zonder jouw toestemming delen ze geen (medische) informatie tijdens deze overleggen.

Vaccinatiegegevens

Alleen met jouw toestemming delen wij de vaccinatiegegevens van jou of je kind(eren) met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Commercieel belang

We geven jouw persoonsgegevens of die van je kind(eren) nooit door aan andere personen of organisaties met het doel om winst te maken.

In ons privacyreglement vind je meer informatie over het hoe en waarom van het delen van persoonsgegevens. Je vindt het op onze website.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek om de (jeugd)gezondheidszorg te verbeteren. Wil jij niet dat wij jouw gegevens of die van je kind(eren) daarvoor gebruiken, dan kun je daar bezwaar tegen maken. Mail daarvoor met onze FG. Je kunt ook een brief sturen naar: CJG Rijnmond, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, postbus 3074, 3003 AB in Rotterdam. Of geef het aan bij jouw contactpersoon van CJG Rijnmond.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij gaan altijd zo veilig mogelijk te werk als we met persoonsgegevens omgaan. Zo voorkomen we dat mensen er toegang tot hebben, ze kunnen aanpassen, openbaar maken of verliezen. Onze verwerkingen voldoen altijd aan de veiligheidseisen in de wet.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het medisch dossier bewaren wij nog 20 jaar vanaf het moment dat jij of je kind(eren) 18 jaar zijn. In bijzondere gevallen bewaren we het medisch dossier 20 jaar nadat de dienstverlening aan jou(w) (kind(eren)) is gestopt.

Links naar websites van anderen

Op onze website staan links naar andere websites en socialemediaplatformen. Hou er rekening mee dat je onze website verlaat als je zo’n link aanklikt. Wij hebben dan geen controle meer over hoe er met jouw persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan en is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. We raden je aan om vooraf het privacybeleid en de privacy- en cookieverklaring van de websites of het socialemediaplatform te lezen.

Ouderportaal

CJG Rijnmond heeft een ouderportaal. Hierin kun je afspraken maken en verzetten, groeigegevens van je kind(eren) bekijken, contactgegevens veranderen en het medisch dossier van je kind(eren) opvragen.

Het ouderportaal is toegankelijk voor ouders die het gezag hebben over hun kinderen en voor andere wettelijk vertegenwoordigers. Wij mogen de toegang tot het ouderportaal beperken of afsluiten. Bijvoorbeeld als een ouder of andere wettelijk vertegenwoordiger het gezag verliest, als de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is of dreigt te komen en in alle andere gevallen in het belang van het kind. Ben je het niet eens met de beperking of afsluiting, dan kun je een klacht indienen. Hoe je dat doet, lees je in artikel 17.

Welke rechten heb ik?

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) kloppen. Volgens de privacywetgeving heb je:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht op verwijdering / op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over jouw medisch dossier of dat van je kind(eren) heb je ook bepaalde rechten. Die zijn vastgelegd in de WGBO. Je hebt recht op:

 • inzage;
 • het toevoegen van een eigen verklaring;
 • het overdragen van het medisch dossier;
 • het verwijderen van (onderdelen uit) het medisch dossier.

Aan sommige rechten zitten wettelijke voorwaarden. Zo moet je als ouder het gezag hebben over jouw kind(eren) of hun wettelijk vertegenwoordiger zijn. Twijfelen wij aan je identiteit, dan mogen we je daarover om aanvullende informatie vragen.

Wil je gebruikmaken van één of meer rechten, mail dan onze FG. Je kunt ook een brief sturen: CJG Rijnmond, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, postbus 3074, 3003 AB in Rotterdam.

Geef in je e-mail of brief duidelijk aan om welke rechten het gaat. We proberen je verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Klachten over hoe we jouw persoonsgegevens of die van je kind(eren) verwerken, kun je mailen naar onze FG. Je kunt ook een brief sturen: CJG Rijnmond, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, postbus 3074, 3003 AB in Rotterdam. We proberen je klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

Is je klacht afgehandeld, maar ben je niet tevreden? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP controleert of de privacywetgeving goed is opgevolgd.

Meer informatie over het indienen van een klacht

Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?

Onze FG kan antwoord geven op al je vragen of opmerkingen over privacy en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Mail daarvoor naar: fg@cjgrijnmond.nl. Wij doen ons best om je vragen binnen vier weken te beantwoorden.

Kan deze privacyverklaring worden aangepast?

Ja, dat kan. De aangepaste versie gaat in op het moment dat hij op onze website staat. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring na.

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 21 maart 2022.