Vragen over opgroeien en opvoeden? Vind de antwoorden bij jouw CJG Vind mijn CJG Sluiten

Alles voor een gezonde jeugd

Onze dienstverlening is onder te verdelen in het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Aanvullend preventief pakket. Het Basispakket JGZ is wettelijk vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Sinds dit jaar is, in samenspraak met alle gemeenten die onze diensten afnemen, een deel van het Basispakket vastgelegd in kerntaken.

Het Aanvullend preventief pakket bestaat uit onder andere programma’s, (thema)bijeenkomsten en functies. Aanvullend op het Basispakket JGZ kan dit door de gemeente worden afgenomen. CJG Rijnmond kan adviseren bij het samenstellen van een pakket passend binnen de vraag en behoefte van ouders en de jeugdigen in uw gemeente.

Door hier te klikken kun je ons ‘productenboek’ inzien, een overzicht van al onze diensten. In dit boek vind je ons aanbod, variërend van contactmomenten tot aanvullend aanbod, voor jeugdigen tot 23 jaar en (aanstaande) ouders.

Basispakket JGZ: de contactmomenten

Uitgangspunt voor de contactmomenten binnen het Basispakket JGZ is de ontwikkellijn van een gezond kind van 0 tot 18 jaar. Wij gebruiken deze om te bepalen op welke essentiële leeftijdsmomenten wij minimaal alle jeugdigen willen screenen en monitoren. Dit om de ontwikkeling van het kind in beeld te hebben en tijdige afwijkingen te kunnen signaleren. De leeftijdsmomenten vormen gezamenlijk het individueel basisaanbod: 13 contactmomenten die iedere jeugdige - ongeachte zijn situatie - ontvangt. Gaat het goed dan vullen we dit aan met een collectief aanbod. Voelt de ouder en/of jongere zich onzeker, dan bieden we een plusaanbod aan. Maak hiernaast een keuze. Zoeken in de pdf? Gebruik de toetsencombinatie CTRL+f. (er verschijnt een zoekbalk).

Kerntaken jeugdgezondheidszorg

Aanvullend preventief pakket

Het Aanvullend preventief pakket omvat producten en diensten die ingezet kunnen worden voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit pakket is aanvullend op het Basispakket JGZ. Het betreft hier preventief aanvullende producten die deels onder de jeugdwet worden uitgevoerd. Naast producten die wij bieden voor ouders en jeugdigen bevat het Aanvullend preventief pakket ook producten en diensten, bestaande uit bijvoorbeeld nieuwe functies die onder andere de transitie met zich meebrengt. Maak hieronder een keuze. Zoeken in de pdf? Gebruik de toetsencombinatie CTRL+f. (er verschijnt een zoekbalk).