Alles voor een gezonde jeugd

Onze dienstverlening is onderverdeeld in het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Aanvullend preventief pakket (APP). De gemeentes in ons verzorgingsgebied kunnen de producten uit ons APP afnemen als aanvulling op het Basispakket JGZ. Wij kunnen gemeentes adviseren bij het samenstellen van een pakket dat past binnen de vraag en behoefte van ouders en de jeugdigen in hun gemeente.

In ons Productenboek 2019 vindt u een overzicht van ons aanbod, variërend van contactmomenten tot aanvullend aanbod, voor jeugdigen tot 23 jaar en (aanstaande) ouders.

De producten van CJG Rijnmond

Het Basispakket JGZ is wettelijk vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Binnen de kaders kunnen wij tegemoetkomen aan de couleur locale van de gemeentes in ons verzorgingsgebied. Het APP bestaat onder andere uit programma's, functies, (thema)bijeenkomsten en digitale cursussen.

Kerntaken jeugdgezondheidszorg