Coronavirus en onze dienstverlening

Onze dienstverlening passen wij tijdelijk aan. Lees er alles over op onze website voor ouders: coronavirus en onze dienstverlening. Of lees het bericht voor professionals: aangepaste dienstverlening door coronavirus.

1 CJG, 4 websites

Ben jij ouder, verzorger, jongere of professional?

Informatie voor ouders

centrumvoorjeugdengezin.nl

Organisatiewebsite voor professionals

cjgrijnmond.nl

Website over vaccinaties

eenprikzogepiept.nl

Persoonlijke omgeving voor ouders

cjgouderportaal.nl

Rotterdamse Zakgeldgids helpt ouders bij financiële opvoeding

Kinderen die jong leren hoe ze met geld moeten omgaan, hebben later minder kans op geldproblemen. Daarom heeft de gemeente Rotterdam samen met Nibud de Rotterdamse Zakgeldgids ontwikkeld. Deze gids helpt ouders bij de financiële opvoeding van kinderen van 6 tot 14 jaar.

Kinderen die niet van hun ouders geleerd hebben hoe ze verstandig met geld om moeten gaan, hebben een grotere kans om later financiële problemen te krijgen. Daarom is zakgeld heel belangrijk: hiermee kunnen kinderen oefenen voor later. De Zakgeldgids helpt ouders met onderwerpen als het bepalen van de hoogte van het zakgeld tot en met sparen en veilig betalen.

Samenwerking Nibud
De Rotterdamse Zakgeldgids is in opdracht van de gemeente Rotterdam ontwikkeld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Doordat zakgeld is een afgepast budget is, leert een kind na te denken over geld. Wil hij iets kopen dat duurder is? Dan kan hij leren sparen. Wil hij iets kopen maar is het zakgeld op? Dan leert hij te wachten tot hij weer zakgeld krijgt. Hiermee leggen ouders een basis voor later.’

Verspreiding Zakgeldgids door CJG

Voor de verspreiding van de Rotterdamse Zakgeldgids werkt de gemeente Rotterdam met ons samen. Tijdens het contactmoment in groep 7 wordt de Zakgeldgids door de jeugdverpleegkundige meegegeven. Ook is de gids te vinden op de website van het CJG en in de folderrekken op de CJG-locaties.

Armoedeaanpak Uit de Knoop
Met het uitbrengen van de Zakgeldgids geeft wethouder Grauss gehoor aan de motie van CDA, VVD en PvdA, waarin zij aandacht vragen voor financiële opvoeding thuis. 1 op de 5 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Daarom werkt het Rotterdamse college aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede via de armoedeaanpak Uit de Knoop.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.