Spreekuur door orthoptist op locatie Centrum

Het Oogziekenhuis Rotterdam ziet jaarlijks ongeveer 1200 kinderen die door de huisarts of jeugdgezondheidsarts doorverwezen worden. Al jaren merkten zij dat de ziekenhuizen in de regio Rotterdam de toestroom van nieuwe patiënten onvoldoende aankunnen, waardoor er te lange wachttijden zijn.

In samenwerking met CJG Centrum en Het Oogziekenhuis Rotterdam is een pilot gestart om het eerste consult van deze kinderen niet binnen het ziekenhuis, maar op de CJG-locatie plaats te laten vinden.

Tijdens deze pilot wordt er gekeken of de tijd tot het eerste consult verkort kan worden en of het aantal kinderen dat uiteindelijk een consult in het ziekenhuis nodig heeft verkleind kan worden, waardoor de zorg goedkoper en patiëntvriendelijker kan worden georganiseerd.

Het spreekuur vindt elke twee weken plaats op dinsdagmiddag op locatie Centrum en is toegankelijk voor cliënten van alle CJG-locaties. Graag in de verwijzing van het zorgdomein vermelden dat de patiënt op locatie Centrum opgeroepen kan worden. Binnen 3 werkdagen wordt er dan telefonisch contact opgenomen met de ouders voor het inplannen van de afspraak.

De pilot loopt voorlopig tot maart 2022.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.