Vragen over opgroeien en opvoeden? Vind de antwoorden bij jouw CJG Vind mijn CJG Sluiten

Taal hoog in het vaandel

Maandag 4 september werd ter ere van de Week van de Alfabetisering een groot aantal vlaggen gehesen tijdens de jaarlijkse Vlaggenparade langs de Rotterdamse Maas. Tal van bedrijven laten hierdoor zien dat zij zich inzetten voor laaggeletterdheid. Dit jaar is ook het Taalakkoord door een groot aantal bedrijven ondertekend. CJG Rijnmond ondersteunt dit initiatief van harte. Netwerkmanager Elzo Niemeijer (Netwerkregisseur CJG Feijenoord) was aanwezig kreeg namens CJG Rijnmond van dit Taalakkoord een certificaat overhandigd.

Zo’n anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. In Rotterdam ligt het percentage mensen met een achterstand op taalgebied zelfs hoger dan gemiddeld; ruim 21 procent. Eind 2016 was Rotterdam de eerste grote gemeente die toetrad tot het Taalakkoord. Met dit initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden bedrijven gestimuleerd om taalachterstanden onder werknemers tegen te gaan. Dit zijn niet alleen mensen met een andere taal dan Nederlands als moedertaal, maar ook laaggeletterden.

Het CJG onderschrijft het belang van een goede taalbeheersing op de werkvloer. In hun ambitiedocument voor het Taalakkoord staat: “Wij streven naar multiculturele diversiteit in onze organisatie om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij onze omgeving. Wij geloven dat een taalachterstand belemmerend kan zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening en voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Daarom investeren wij in medewerkers die het Nederlands minder goed beheersen.”

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.