Nieuwe VWS-campagne zet in op mamaliefde en papaliefde

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceerde dinsdag 9 februari de campagne Mamaliefde en Papaliefde is. Deze campagne komt vanuit het programma Kansrijke Start, waarvan wij ook deel uitmaken. De campagne richt zich op aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. Het doel? Verlagen van de drempel voor ouders om met een zorgverlener over zorgen te praten.

‘De eerste 2 jaar in het leven van het kind zijn zo ontzettend belangrijk’, zegt Paul Blokhuis in een interview over het programma Kansrijke Start. ‘Het is dan net zo belangrijk dat je daar met heel veel partners goed werk van kan maken, aandacht kunt geven aan preventie en goed kunt inspelen op de eerste zorg en problemen.’ In het interview ging hij verder in op het belang van een Kansrijke Start, de voortgangsrapportage, de borging van de aanpak, en de campagne.

Praten uit liefde

Er is geen liefde zo sterk als die van een ouder voor een kind. Dingen die voor veel ouders vanzelfsprekend zijn, zoals elke dag knuffelen, komen voort uit liefde. Maar ook dingen die niet makkelijk zijn, zoals je geld- of relatiezorgen bespreken zodat iemand hulp kan krijgen en minder stress ervaart. Ook dat is goed is voor het kind. Ouders doen het uit mamaliefde en papaliefde.

Meer weten over de campagne?

De campagnemiddelen van ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ bestaan uit video’s, posters, flyers en ervaringsverhalen die via een online toolkit ter beschikking worden gesteld aan lokale coalities Kansrijke Start. Moeders en vaders vertellen zelf hun verhaal over hoe zij geholpen zijn. Ook de zorgverleners die deze moeders en vaders geholpen hebben vertellen hoe zij dat hebben gedaan. Meer informatie over de campagne staat op de website van het programma Kansrijke Start.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.