• Lokaal casuïstiekoverleg

In enkele gemeenten is er een lokaal casuïstiek overleg waarin professionals zwangeren bespreken in kwetsbare omstandigheden. Ook vanuit dit overleg kunnen jullie samen met de zwangere een aanmelding doen. Dit kan ofwel via het Aanmeldpunt van CJG Rijnmond, waarna wij om te beginnen een zwangerschapsgesprek inplannen. Vanuit het lokale casuïstiekoverleg kunnen jullie ook direct verwijzen naar samenwerkingspartners. Het zwangerschapsgesprek vindt dan later plaats, samen met de hulpverleners die op dat moment betrokken zijn.
 • Aanmelding via aanmeldpunt website

 • Professional en zwangere met ondersteuningsbehoefte
 • Zelfmelder

Merk je in gesprek met aanstaande ouders dat zij onzeker zijn of hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, sociaal netwerk of voorbereiding op de opvoeding? Dan kun je het gezin in overleg aanmelden voor extra ondersteuning via het Aanmeldpunt van CJG Rijnmond.

Let op: in de gemeente Rotterdam geldt een ander prenataal zorgpad
 • Aanmelding doorsturen naar CJG-locatie

De aanmelding komt terecht bij de CJG-locatie in de gemeente waar het gezin woont.
 • Zwangerschapsconsult

Een andere manier waarop aanstaande ouders toegang hebben tot het zorgpad, is via het zwangerschapsconsult bij het CJG. Dat product wordt op dit moment ontwikkeld. Nu bieden we zwangeren alleen de maternale kinkhoestvaccinatie aan, maar dat contactmoment breiden we binnenkort uit tot een gesprek. Tijdens dit gesprek geven we uitleg over de jeugdgezondheidszorg en is er gelegenheid om vragen te stellen en onzekerheden aan te geven. Vervolgens gaan we op zoek naar een passende oplossing. Ook aanstaande ouders die geen gebruik willen maken van de 22 wekenprik, zijn van harte welkom.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de 22 wekenprik hoeft niet. Iedereen die tussen 22 en 38 weken zwanger is, kan binnenlopen tijdens onze spreekuren. Meer informatie over de maternale kinkhoest vaccinatie vind je in ons productenboek.
 • Triage door jeugdverpleegkundige van CJG-locatie

De situatie van het gezin of de zwangere wordt in kaart gebracht op de verantwoordelijke CJG-locatie. Vervolgens nemen onze professionals binnen 5 werkdagen contact op om het zwangerschapsgesprek te plannen.
 • Zwangerschapsgespek

Tijdens het zwangerschapsgesprek praten aanstaande ouders met de jeugdverpleegkundige van CJG Rijnmond over hun zorgen en twijfels. Welke invloed heeft de baby bijvoorbeeld straks op de partnerrelatie? Of op de financiën? Wellicht zijn er problemen rond middelengebruik of huisvesting, of is er onzekerheid over het mentale welzijn. De jeugdverpleegkundige brengt met het gezin de situatie in kaart en kijkt wat de risico’s en beschermende factoren zijn. Misschien levert het zwangerschapsgesprek al meteen voldoende antwoorden en handvatten op, maar misschien is de uitkomst dat het gezin meer ondersteuning van ons nodig heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van zwangerschapssupport, Prenataal Stevig Ouderschap of Voorzorg. Of wellicht past het aanbod van een van onze samenwerkingspartners beter.

Aanmelden en meer informatie
Aanstaande ouders kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden voor het zwangerschapsgesprek, maar ook professionals zoals huisartsen en verloskundigen kunnen dit regelen. Aanmelden is gemakkelijk via deze pagina. Eerst meer weten over het zwangerschapsgesprek? In ons productenboek staat meer informatie over deze dienst.
 • Zwangerschapssupport*
  (2 consulten)

Voor aanstaande ouders die nét iets meer nodig hebben dan alleen het zwangerschapsgesprek, bieden we zwangerschapssupport. Dit zijn nog maximaal 2 gesprekken om dieper op hun vragen en onzekerheden in te gaan en deze weg te nemen. Ook deze gesprekken kunnen op meerdere plaatsen en manieren plaatsvinden: thuis bij het gezin, op de CJG-locatie of via (beeld)bellen. Alle aanstaande ouders met een laagdrempelige ondersteuningsvraag komen in aanmerking voor zwangerschapssupport, voor een optimale start met hun aanstaande kind.

Aanmelden en meer informatie
Zwangerschapssupport is een vervolg op het zwangerschapsgesprek. Aanstaande ouders kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden voor het zwangerschapsgesprek, maar ook professionals zoals verloskundigen, gynaecologen en huisartsen kunnen dit regelen. Aanmelden is gemakkelijk via deze pagina. In ons productenboek staat meer informatie over het zwangerschapsgesprek en zwangerschapssupport.
 • Prenataal Stevig Ouderschap*
  (4 consulten)

Genieten van de zwangerschap gaat niet altijd vanzelf. Bijvoorbeeld als aanstaande ouders erg onzeker zijn, misschien zelfs opzien tegen de rol van ouder. Of als het thuis niet helemaal lekker loopt, bijvoorbeeld in de relatie. Stress en zorgen zijn niet goed voor de ongeboren baby. Speciaal voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken is er daarom in een aantal gemeenten Prenataal Stevig Ouderschap. Daarbij komt een jeugdverpleegkundige tijdens de zwangerschap 4 keer op huisbezoek. Wat er wordt besproken, dat bepaalt het gezin. Het kunnen huidige problemen zijn of juist verhalen over de eigen jeugd. Het doel van de gesprekken is om de eigen kracht van (aanstaande) ouders te versterken en ze vertrouwen te geven in de toekomst. Als een gezin dat wil, kan Stevig Ouderschap ook doorgaan na de geboorte.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelding voor Prenataal Stevig Ouderschap verloopt via het zwangerschapsgesprek. Je kunt dit gesprek voor een gezin rechtstreeks aanvragen via deze pagina. Meer weten over Prenataal Stevig Ouderschap? In ons productenboek staat meer informatie over deze dienst.

* Indien beschikbaar in de gemeente
 • Voorzorg*
  (40/60 consulten)

Zwangerschapsgesprek

Het programma Voorzorg is speciaal voor gezinnen met verschillende problemen, die hun eerste kind verwachten. Denk aan stellen of alleenstaande vrouwen met een laag inkomen of die afhankelijk zijn van alcohol of drugs. Het programma bestaat uit 40 tot 60 huisbezoeken van een jeugdverpleegkundige uit ons Voorzorgteam, vanaf de 16e week van de zwangerschap totdat het kind 2 jaar is. Het eerste doel is een fijnere en gezondere zwangerschap en geboorte. Na de bevalling staan de gezondheid en de ontwikkeling van het kind centraal, net als de persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden voor opleiding en werk van de ouders. Onze speciaal opgeleide professionals bieden onder meer ondersteuning op het gebied van gezondheid, opvoeding, veilige hechting, een veilige thuissituatie, een gezonde financiële situatie en toegang tot andere organisaties die iets voor het gezin kunnen betekenen.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelding voor Voorzorg verloopt via het zwangerschapsgesprek of rechtstreeks via het casuïstiekoverleg. Is dat het geval, dan vindt het zwangerschapsgesprek plaats tijdens het Voorzorgtraject. Meer informatie over Voorzorg is te lezen in ons productenboek.

* Indien beschikbaar in de gemeente
 • Inzet samenwerkingspartners

Zwangerschapsgesprek

Wanneer de zwangere wordt doorverwezen naar 1 van onze samenwerkingspartners wordt het zwangerschapsgesprek uitgevoerd samen met samenwerkingspartner(s) en de zwangere in een latere fase van de zwangerschap.
 • Interventies sociaal medisch domein

Binnen de regiogemeenten worden verschillende interventies aan zwangeren aangeboden. Voorbeelden zijn voorlichtingsbijeenkomsten, zwangerschapsyoga, maatschappelijk werk en GGZ. We kunnen zwangeren en hun gezin naar dit soort diensten verwijzen vanuit het zwangerschapsconsult of zwangerschapssupport.
 • Stevig Ouderschap*
  (6 consulten)

Ouders die net een kind hebben gekregen, merken soms dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Soms zijn ze onzeker of ze alles wel goed doen, of valt het verzorgen en opvoeden gewoon tegen. Zeker als er nog andere zaken meespelen zoals minder leuke herinneringen aan de eigen jeugd. Voor gezinnen die een luisterend oor en praktische ondersteuning kunnen gebruiken is er daarom in een aantal gemeenten Stevig Ouderschap. Deze dienst kan worden ingezet vanaf de geboorte, al dan niet als vervolg op Prenataal Stevig Ouderschap. Een jeugdverpleegkundige komt 6 keer op huisbezoek tot het kind 19 maanden oud is. Ouders kunnen hun opvoedvragen stellen, vertellen hoe ze het ouderschap ervaren en bijvoorbeeld bespreken hoe ze hun netwerk kunnen vergroten voor meer steun. Het doel van Stevig Ouderschap is opvoedproblemen voorkomen door ouders vertrouwen te geven in zichzelf en hun mogelijkheden.

Aanmelden en meer informatie
Rechtstreekse aanmelding voor Stevig Ouderschap verloopt via de CJG-locatie van het gezin. Eerst meer lezen over Stevig Ouderschap? Kijk dan in ons productenboek.

* Indien beschikbaar in de gemeente