Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Hoe we bij CJG Rijnmond signalen ophalen uit de dagelijkse praktijk

Iedere dag zien onze professionals honderden ouders en kinderen. Daardoor hebben zij een goed beeld van wat er bij hen speelt. Om het jaar rapporteren we aan de 12 gemeenten waarvoor wij jeugdgezondheidszorg uitvoeren, de meest opvallende signalen. Dit doen we aan de hand van de methodiek Signalen Ophalen. Beleidsadviseur Angelique Rijsdijk vertelt er meer over.

Signalen Ophalen

Harde cijfers aangevuld met input van professionals

'Omdat de professionals van CJG Rijnmond zoveel kinderen en gezinnen zien, beschikken wij over waardevolle kwantitatieve data verkregen uit de individuele contacten: dit zijn harde cijfers over de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen', legt Angelique uit.

Niet alles is meetbaar in harde cijfers. Daarom kijken we naast het meetbare ook naar merkbare veranderingen en ontwikkelingen. 'Onze professionals werken dagelijks met veel kinderen en jongeren. Zij zijn daarom onze ogen en de oren en zien goed wat de belangrijkste signalen zijn, die impact hebben op het welbevinden van jeugdigen in een gemeente', vertelt Angelique. Deze signalen worden verzameld aan de hand van de methodiek Signalen Ophalen.

Hoe werkt de methodiek Signalen Ophalen?

Signalen Ophalen is een methodiek waarmee CJG Rijnmond om het jaar op systematische wijze signalen ophaalt uit de dagelijkse praktijk. 'Alle CJG-locaties in de gemeenten waar we werkzaam zijn, doen hieraan mee. Zij gaan gedurende een periode van 4 maanden tijdens meerdere bijeenkomsten in gesprek over signalen die zij tegenkomen. Hierbij gaat het om signalen die impact hebben op het welzijn van de jeugdigen in hun gemeente’, zegt Angelique. Er is gekozen om de signalen te verzamelen gedurende een langere periode, zodat signalen die professionals opmerken ook getoetst kunnen worden bij netwerkpartners. Nadat de signalen verzameld zijn, worden deze in de teams op de CJG-locaties geduid. Dat gesprek begint met de vraag naar herkenning van de signalen en eindigt met een verdere specificatie van ieder signaal naar bijvoorbeeld leeftijdsfase.

'Elk team heeft een trainer die aanwezig is bij zo'n bijeenkomst. Deze trainer begeleidt het proces', legt Angelique uit. De trainers zijn professionals van CJG Rijnmond die een (opfris)training volgen om het proces van signalen ophalen goed te kunnen begeleiden. 'De trainer heeft een belangrijke rol en zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen echte signalen worden verzameld. Soms ziet een professional iets als een signaal, maar is het eigenlijk een incident. Ook heeft de trainer een belangrijke rol in het stellen van verhelderende en verdiepende vragen, het noteren en terugkoppelen van de opgehaalde input’, legt Angelique verder uit.

Wat doen we met de uitkomsten?

Afgelopen oktober zijn de uitkomsten van Signalen Ophalen 2023 gedeeld met de gemeenten en natuurlijk ook met de professionals. 'Elke gemeente heeft een factsheet ontvangen met de belangrijkste signalen. Voor de gemeente Rotterdam zijn er ook factsheets gemaakt voor ieder gebied, omdat het om een grote gemeente gaat met veel verschillen', vertelt Angelique. Het blijft niet alleen bij het delen van de factsheets met de gemeenten. De professionals op de CJG-locaties gaan zelf ook met de signalen aan de slag. 'De teams gaan kijken welke acties ze zelf kunnen opzetten om een vervolg te geven aan de signalen voor hun gemeente of gebied. Ook organisatie-breed kijken we hoe we binnen de dienstverlening aandacht kunnen geven aan de signalen.'

Deel deze pagina met anderen via:

Je hebt de link zojuist gekopieërd.