Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Jongeren minder positief over eigen gezondheid

17 juli 2020

De meeste jongeren vinden hun gezondheid (zeer) goed. Wel wordt deze groep minder groot. Ook is de omvang van psychosociale problemen in regio Rotterdam-Rijnmond toegenomen. Deze bevindingen komen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD Rotterdam-Rijnmond samen met andere GGD’en en het RIVM in 2019 heeft uitgevoerd.


Een andere opvallende uitkomst is de stagnatie van de landelijk dalende trend van roken en alcoholgebruik onder jongeren. In onze regio zien we daarentegen dat jongeren minder vaak roken dan in 2015 en vooral vierdeklassers minder alcohol drinken.


Over het onderzoek

In het najaar van 2019 hebben de GGD’en onderzoek gedaan onder 170.000 leerlingen in klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben hiervoor een digitale vragenlijst ingevuld. Door deze gegevens naast de cijfers van 2015 te leggen, ontstaat een landelijk en regionaal beeld van de ontwikkeling op het gebied van gezondheid en leefstijl. Tegelijkertijd kan ingezoomd worden op gemeentelijke verschillen.


Hoe gezond zijn de jongeren in de regio Rotterdam-Rijnmond?

Van de tweede en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs ervaart 83 procent zijn/haar gezondheid als (zeer) goed. Dit is lager dan het landelijk percentage van 86 procent. Ook is het lager dan de vorige afname in 2015 in de regio Rotterdam-Rijnmond (89%). Jongeren uit gezinnen die moeilijk rondkomen of geen goede relatie met hun ouders hebben, beoordelen hun gezondheid minder vaak goed. Een kwart van de jongeren heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen. Daarnaast ervaart bijna de helft van de jongeren stress door bijvoorbeeld school of de thuissituatie.


Middelengebruik

Op landelijk niveau lijkt de geleidelijke daling van roken en alcoholgebruik onder jongeren tot stilstand gekomen. In de regio is roken onder jongeren tussen 2015 en 2019 wel licht gedaald en ook lager dan gemiddeld in Nederland. Minder dan 1%van de tweedeklassers en 3%van de vierdeklassers rookt dagelijks. Wekelijks roken doet 1% van de tweedeklassers en 5% van de vierdeklassers. Naast roken is ook cannabis- en harddrugsgebruik onder vierdeklassers in onze regio licht afgenomen. Het ooit gebruiken van lachgas door vierdeklassers nam tussen 2015 en 2019 toe van 6% tot 9%. Het drugsgebruik onder tweedeklassers is vergelijkbaar met 2015.


Ook wordt er in de regio Rotterdam-Rijnmond minder alcohol gedronken door jongeren dan gemiddeld in Nederland. 1 op de 10 tweedeklassers en iets minder dan een derde van de vierdeklassers dronk recent alcohol. Ten opzichte van de vorige afname is alcoholgebruik vooral onder vierdeklassers afgenomen. Daarnaast is ook bingedrinken gedaald en lager dan het landelijk gemiddelde. Een verklaring voor deze verschillen ligt mogelijk in verschillen in omgevingsfactoren en achtergrondkenmerken van de jongeren. Dat geldt ook voor de verschillen tussen gemeenten in de regio onderling.


Waar vind ik de resultaten?

In de vragenlijst zijn ook andere aan gezondheid gerelateerde onderwerpen uitgevraagd, zoals geluk, stress, weerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen, energiedrankjes, voeding, bewegen, gamen/ sociale media gebruik en seksuele gezondheid. De resultaten op regionaal en gemeentelijk niveau zijn te raadplegen op www.gezondheidinkaart.nl. Voor vragen over het onderzoek kun je mailen naar gezondheidsmonitor@rotterdam.nl.


Deel deze pagina met anderen via:

Je hebt de link zojuist gekopieërd.