Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Landelijke programma’s

en samenwerkingspartners
Homepage Over onze organisatie Landelijke programma’s en partners

Om te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien, werken we samen met partners in de wijk, in de gemeenten en landelijk. Alleen samen kunnen we zorgen voor een sluitende keten van passende hulp, zorg en ondersteuning.

Programma’s

Landelijk vervult CJG Rijnmond een belangrijke rol als grootste JGZ-organisatie in Nederland. Wij zitten aan tafel bij verschillende samenwerkingspartners, rondom diverse grote regionale en nationale programma’s:

  • Nationaal Preventieakkoord: afspraken over aanpak roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik die vaak ook zijn vertaald in een lokaal preventieakkoord.
  • Kansrijke Start: kansengelijkheid vergroten en gezondheidsverschillen terugdringen door verbetering samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, en preventie van problemen in de eerste 1.000 dagen van het leven van een kind (vanaf zwangerschap tot 2 jaar).
  • Alliantie Kinderarmoede: doelstelling dat in 2030 geen enkel kind meer in armoede leeft. Opgroeien in armoede of in een gezin met financiële stress heeft een ernstige en dikwijls blijven effect op de gezondheid en ontwikkeling.
  • Kindveiligheid: middels het strategisch en tactisch platform huiselijke geweld en kindermishandeling structureel overleg over de integrale aanpak hiervan.
  • Met Andere Ogen: bevorderen van kansengelijkheid voor elke jeugdige middels een brede coalitie tussen onderwijs, jeugdhulp, zorg, oudere en cliëntorganisaties en gemeenten.

Onderzoeken en richtlijnen

Onderzoek CJG Rijnmond

CJG Rijnmond gebruikt een aanvraagformulier voor alle type onderzoeksaanvragen (onderzoeken van universitair medisch centra, afstudeeropdrachten van studenten et cetera).

Nationaal kenniscentrum over opgroeien

Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Het Nji brengt kennis onder de aandacht en help om die kennis toe te passen.

JGZ-richtlijnen

De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Het NCJ heeft coördinatie over de JGZ Richtlijnenwebsite en is de verbindende factor bij de ontwikkeling en implementatie. Het CJG volgt deze richtlijnen.

Samenwerkingspartners

Samen werken we aan een gezonde generatie. Dat doen wij als JGZ-organisatie natuurlijk niet alleen. Op landelijk niveau voeren wij regelmatig overleg met onze samenwerkingspartners in de jeugdgezondheidszorg en slaan de handen ineen als het bijvoorbeeld gaat om de toekomstagenda van de JGZ.

Wij werken onder meer samen met: