Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Een onderzoeksaanvraag indienen

Wil je een onderzoeksaanvraag indienen? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in. Lees daarvoor eerst onderstaande informatie goed door.

Waarom wij aan onderzoek meewerken

Onderzoek vinden wij belangrijk. Het kan het verschil maken. Wil je meer lezen over waarom wij meewerken aan (wetenschappelijk) onderzoek en hoe we dat doen?

Meer over onderzoek binnen het CJG

Onderzoekscommissie

Onze onderzoekscommissie beoordeelt je onderzoeksaanvraag. Daarbij hanteert ze verschillende criteria, zoals capaciteit binnen de organisatie, een reële onkostenvergoeding, de verwachte meerwaarde voor onze zorgverlening, de kwaliteit van het onderzoek en het maatschappelijk belang ervan. Ook bepaalt de onderzoekscommissie de voorwaarden voor deelname aan het onderzoek en benoemt ze de contactpersoon voor het onderzoek. De commissie bestaat uit de afdelingen Communicatie, Business Intelligence, Beleid & Onderzoek, Inhoud & Expertise en Kwaliteit, Compliance & Security.

Voorwaarden

Wij gebruiken hetzelfde formulier voor alle type onderzoeksaanvragen. Voordat je het formulier verstuurt, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt het document Uitgangspunten bij samenwerking gelezen.
  • Je kent de wet- en regelgeving rondom privacy en houd je hieraan.
  • Je bent bereid op aanvraag een Data Protection Impact Assessment (DPIA) aan te leveren.
  • Je hebt het aanvraagformulier volledig ingevuld.

Aanvraagformulier

Vul onderstaand formulier volledig in. Voeg daarnaast eventuele documenten toe die het onderzoek verder verduidelijken, zoals een project- of onderzoeksplan. Onvolledig ingevulde formulieren nemen wij niet in behandeling.

Wij ontvangen veel aanvragen. Daarom kan het wel 4 tot 8 weken duren voor we contact met je opnemen.

• Beschrijf kort de aanleiding, het doel, de onderzoeksvraag en hypothese(n) • Vermeld samenwerkende partijen en hun specifieke rol in het onderzoek
• Omschrijf de maatschappelijke waarde van de resultaten van het onderzoek • Omschrijf wat de waarde is voor het CJG om aan dit onderzoek mee te werken • Omschrijf op welke wijze het CJG op de hoogte gesteld zal worden van de resultaten van het onderzoek
Beschrijf de steekproef en gebruikte onderzoeksmethode. Geef aan welke gegevens van CJG Rijnmond worden gevraagd en hoe die gegevens verwerkt worden.
• Beschrijf welke betrokkenheid en inzet er gevraagd wordt van CJG Rijnmond in het onderzoek. • Specificeer inzet door benoemen activiteiten en gevraagde ureninzet van CJG-professionals.
• Geef aan of er sprake is van mogelijke schending van de privacy wet- en regelgeving en hoe hiermee om wordt gegaan • Geef aan of volgens jou wel of geen DPIA nodig is
• Beschrijf in welke mate onze klanten worden belast met dit onderzoek. • Indien van toepassing, denk hier aan hoe klanten worden geworven en hoe hun deelname aan het onderzoek eruitziet.
• Beschrijf hoe de financiering van dit onderzoek is geregeld. • Beschrijf of en welke financiering beschikbaar is voor de eventueel gevraagde inzet van het CJG.
• Geef een zo specifiek mogelijke planning voor het onderzoek. • Benoem de verschillende fasen van het onderzoeksproject en de bijbehorende tijdslijnen. • Geef aan op welke momenten inzet van CJG Rijnmond wordt verwacht.