Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Onderzoeksaanvraag voor organisaties

Vul onderstaand formulier volledig in. Voeg daarnaast eventuele documenten toe die het onderzoek verder verduidelijken, zoals een project- of onderzoeksplan. Onvolledig ingevulde formulieren nemen wij niet in behandeling.

Wij ontvangen veel aanvragen. Daarom kan het 4 tot 8 weken duren voor we contact met je opnemen.

 • Beschrijf kort de aanleiding, het doel, de onderzoeksvraag en hypothese(n)
 • Vermeld samenwerkende partijen en hun specifieke rol in het onderzoek
 • Omschrijf de maatschappelijke waarde van de resultaten van het onderzoek
 • Omschrijf wat de waarde is voor het CJG om aan dit onderzoek mee te werken
 • Omschrijf op welke wijze het CJG op de hoogte gesteld zal worden van de resultaten van het onderzoek
 • Beschrijf de steekproef en gebruikte onderzoeksmethode
 • Geef aan welke gegevens van CJG Rijnmond worden gevraagd en hoe die gegevens verwerkt worden
 • Beschrijf welke betrokkenheid en inzet er gevraagd wordt van CJG Rijnmond in het onderzoek
 • Specificeer inzet door benoemen activiteiten en gevraagde ureninzet van CJG-professionals
 • Geef aan of er sprake is van mogelijke schending van de privacy wet- en regelgeving en hoe hiermee om wordt gegaan
 • Geef aan of volgens jou wel of geen DPIA nodig is
 • Beschrijf in welke mate onze klanten worden belast met dit onderzoek
 • Indien van toepassing, denk hier aan hoe klanten worden geworven en hoe hun deelname aan het onderzoek eruitziet
 • Beschrijf hoe de financiering van dit onderzoek is geregeld
 • Beschrijf of en welke financiering beschikbaar is voor de eventueel gevraagde inzet van het CJG
 • Geef een zo specifiek mogelijke planning voor het onderzoek
 • Benoem de verschillende fasen van het onderzoeksproject en de bijbehorende tijdslijnen
 • Geef aan op welke momenten inzet van CJG Rijnmond wordt verwacht