Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Ons aanbod

Zoveel verschillende inwoners, zoveel wensen. Daarom kan je bij CJG Rijnmond naast het reguliere Basispakket JGZ extra producten inkopen, toegespitst op wat jouw gemeente nodig heeft. Dat noemen we het Aanvullend Preventief Pakket (APP). Op deze pagina staat het complete aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond voor alle leeftijden.

Filteren

Type aanbod

Levensfase

Onderwerp

Toon meer onderwerpen

Locatie

45 resultaten
Sorteren op:
Keuzehulp nodig?
APP

Aanvullend volume

Aanvullend volume kan worden afgesproken binnen het inhoudelijke thema dat speelt binnen een gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van begeleiden-adviseren-voorlichten van ouders.
APP

Aanvullende communicatiediensten

Full-service communicatiebureau voor strategie en creatie, zowel off- als online. Krijg advies van ervaren communicatie professionals. Zij denken graag met je mee!
APP

Baliemedewerker

De baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt op onze CJG-locaties voor klanten of bezoekers.
Basispakket

Basispakket CJG Rijnmond

Het reguliere basispakket is gebaseerd op het LPK. Onze professionals zien zwangeren, ouders en hun kinderen tot 18 jaar. Daarnaast geven zij ook de vaccinaties volgens het RVP.
APP

Borstvoedingssupport

Extra begeleiding voor moeders die borstvoeding geven, zodat zij dit kunnen blijven doen. Want borstvoeding bevordert de hechting en heeft meerdere gezondheidsvoordelen voor moeder en kind.
APP

Contactpersonen geboortezorg

Contactpersonen geboortezorg hebben specifiek de opdracht effectieve verbindingen te leggen in het geboortezorgnetwerk. Zij fungeren als contactpersoon voor ketenpartners in de geboortezorg.
APP

Coördinatie thema- en cursusaanbod

Het coördineren van het lokale cursusaanbod voor ouders en jeugdigen tot 18 jaar.
APP

Groepsgerichte voorlichting en training

Onze professionals organiseren (terugkerende) groepsbijeenkomsten over relevante, leeftijdsgebonden onderwerpen. Dat kan in de vorm van een webinar, via Microsoft Teams, fysiek op een CJG-locatie of o...
APP

Home-Start

Onze professionals verzorgen de coördinatie en zijn het aanspreekpunt voor vrijwilligers die opvoedondersteuning bieden in de thuissituatie aan ouders met kinderen tot 7 jaar.
APP

Inhoudelijke coördinatie peuterconsulenten en toeleiding VE

Het coördineren van toeleiding Voorschoolse Educatie voor de stad Rotterdam voor zowel interne als externe samenwerkingspartners.
Basispakket

Inloopspreekuren 0 tot 4 jaar

Ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zonder afspraak naar het inloopspreekuur. Een professional geeft antwoord op kleine vragen en advies. Ook kan er extra gemeten en gewogen worden.
APP

Jeugdarts in het Expertiseteam

Het Expertiseteam ondersteunt jeugdhulpprofessionals en bestaat uit verschillende deskundigen die samen advies geven. Ze overleggen of stemmen af met de klant en/of de jeugdhulpprofessional om een pas...
APP

Jeugdconsulent

Ondersteunt de huisarts bij huisartsgeneeskundige zorg aan jeugdigen (tot 18 jaar).
Alleen nog in 2024
APP

Kortdurende video-hometraining (K-VHT)

Een traject bestaande uit zes tot acht huisbezoeken waarin we opvoedondersteuning bieden met behulp van korte video-opnamen tijdens alledaagse bezigheden.
Alleen nog in 2024
APP

Lactatiespreekuur

Een spreekuur voor moeders met vragen over of problemen met het geven van borstvoeding. Langer borstvoeding geven bevordert de hechting en heeft meerdere gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Dit ...
Basispakket

Leeftijdsnieuwsbrieven

Naast de consulten die we aanbieden, ontvangen ouders informatie en advies, in de vorm van leeftijdsnieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd en zijn leeftijdgebonden.
APP

Logopedische screening

Een screening om logopedische stoornissen op te sporen bij kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs.
Alleen nog in 2024
APP

Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)

MAZL is een effectieve methode voor leerlingen op het voortgezet onderwijs om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Het ondersteuningsteam van de school voert de interventie uit.
APP

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Een interventie waarbij ervaren moeders vrijwillig opvoedondersteuning en een steuntje in de rug bieden aan andere moeders. Onze coördinatoren brengen de moeders met elkaar in contact, zijn aanspreekp...
APP

Netwerkregie

Professionals die verbinden, regisseren, organiseren, adviseren, meedenken en ontwikkelen bij vraagstukken in de wijk op het gebied van opvoeden en opgroeien.
APP

Ondersteuning gezinsplan

Ondersteuning bieden aan gezinnen bij het opstellen van een gezinsplan.
APP

Ondersteuning jeugdhulpprofessionals

De inzet van JGZ-expertise ter ondersteuning van jeugdhulpprofessionals binnen de gemeente.
APP

Onderzoek psychisch of sociaal functioneren

Het uitvoeren van een analyse van kind- en omgevingsfactoren bij vragen rondom het gedrag van het kind, waaraan mogelijk GGZ-gerelateerde problematiek ten grondslag ligt.
APP

Orthopedagoog

Orthopedagogen worden ingezet bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien waarbij ontwikkelingsvraagstukken een rol spelen. Preventie is hierbij het sleutelwoord: kleine problemen oplossen voordat ...
APP

OuderTeam

OuderTeam is een preventief programma om het ouderlijk welzijn te verbeteren. Tevens om de partnerrelatie, de oudervaardigheden en het welzijn van het kind te versterken.
APP

Pedagoog

Pedagogen zijn hbo-geschoold en bieden oplossingsgerichte opvoedondersteuning en begeleiding aan ouders. Een pedagoog wordt ingezet om opvoeders te ondersteunen, zodat ze zelf weer verder kunnen met d...
APP

Peuterconsulenten

Peuterconsulenten spelen een belangrijke rol in de toeleiding van doelgroep peuters naar een voorschoolse voorziening. Daarnaast fungeren zij als sleutelpersonen in de wijk. Zij kennen het netwerk, sp...
APP

Peutermonitor

De Peutermonitor is een beveiligde online dashboard waarin informatie wordt verzameld voor het vaststellen van het VVE bereik en de afrekening.
APP

Prenataal Stevig Ouderschap

Een programma van maximaal vier huisbezoeken voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie.
APP

Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Een project waar de aandacht uitgaat naar preventie van meisjesbesnijdenis en nazorg biedt aan voor besneden vrouwen.
APP

Procescoördinatie Toegang Sociaal Domein

De procescoördinator richt zich op optimale samenwerking, zodat gezinnen en jeugdigen de best mogelijke ondersteuning krijgen binnen de eerstelijn.
Alleen nog in 2024
Basispakket

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Een belangrijk onderdeel van onze contactmomenten, is het geven van vaccinaties volgens het RVP. Deze vaccinaties beschermen je tegen een aantal ernstige infectieziekten.
APP

Service & Contact

Een integrale toegang voor professionals, ouders, jeugdigen en stakeholders tot informatie, advies, ondersteuning en begeleiding om binnen het preventieve voorveld een toegankelijke expert te zijn op ...
APP

Shantala Babymassage

Een groepscursus bestaande uit 5 groepslessen of 3 individuele lessen babymassage voor ouders met een verhoogd risico op hechtingsproblematiek.
APP

Stevig Ouderschap

Een programma bestaande uit zes huisbezoeken voor gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek.
APP

Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Onze professionals ondersteunen de ouder bij het zoeken naar en bij het aanmelden bij een VVE-instelling, zodat het doelgroepkind gebruikmaakt van het VVE-programma.
APP

Vlaggensysteem workshop

Methodiek die gezond seksueel gedrag stimuleert en bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.
Basispakket

Voorlichting Rijksvaccinatieprogramma

Een contactmoment waarin ouders en jeugdigen van professionals voorlichting krijgen over het RVP. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek en trainingen.
APP

Voorschools Zorg- en Adviesteam (V-ZAT)

Een team van professionals dat met ouders meedenkt over de situatie van hun kind en samen met hen zoekt naar mogelijke oorzaken en oplossingen.
APP

Voorzorg

Een intensief programma bestaande uit zestig huisbezoeken aan jonge vrouwen in risicosituaties die zwanger zijn van hun eerste kind.
APP

Vroeg samen

Bespreking om voor kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand tot passende vervolgstappen te komen.
APP

Zorgcoördinatie voorscholen

Coördinatie van de zorg in de voorschoolse periode.
Basispakket

Zwangerschapsconsult (vaccinaties tijdens de zwangerschap)

Spreekuur waarin vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap terechtkunnen voor een vaccinatie tegen kinkhoest en de griep.
APP

Zwangerschapsgesprek

Eerste kennismaking met het CJG tijdens de zwangerschap, bedoeld voor zwangeren (en hun gezin) met vragen en onzekerheden over de toekomstige opvoeding en het ouderschap.
APP

Zwangerschapssupport

Een of twee gesprekken als aanvulling op het zwangerschapsgesprek, om vragen, onzekerheden en twijfels tijdens de zwangerschap weg te nemen.
Toon 20 meer resultaten