Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Ons aanbod

Zoveel verschillende inwoners, zoveel wensen. Daarom kan je bij CJG Rijnmond naast het reguliere Basispakket JGZ extra producten inkopen, toegespitst op wat jouw gemeente nodig heeft. Dat noemen we het Aanvullend Preventief Pakket (APP). Op deze pagina staat het complete aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond voor alle leeftijden.

Filteren

Type aanbod

Levensfase

Locatie

29 resultaten
Sorteren op:
Keuzehulp nodig?
APP

Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)

MAZL is een effectieve methode voor leerlingen op het voortgezet onderwijs om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Het ondersteuningsteam van de school voert de interventie uit.
Bekijk het aanbod Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)
APP

Kortdurende video-hometraining (K-VHT)

Een traject bestaande uit zes tot acht huisbezoeken waarin we opvoedondersteuning bieden met behulp van korte video-opnamen tijdens alledaagse bezigheden.
Bekijk het aanbod Kortdurende video-hometraining (K-VHT)
APP

Zwangerschapssupport

Een of twee gesprekken als aanvulling op het zwangerschapsgesprek, om vragen, onzekerheden en twijfels tijdens de zwangerschap weg te nemen.
Bekijk het aanbod Zwangerschapssupport
APP

Groepsgerichte voorlichting en training

Onze professionals organiseren (terugkerende) groepsbijeenkomsten over relevante, leeftijdsgebonden onderwerpen. Dat kan in de vorm van een webinar, via Microsoft Teams, fysiek op een CJG-locatie of o...
Bekijk het aanbod Groepsgerichte voorlichting en training
APP

Logopedische screening

Een screening om logopedische stoornissen op te sporen bij kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs.
Bekijk het aanbod Logopedische screening
APP

Voorlichting Rijksvaccinatieprogramma

Een contactmoment waarin ouders en jeugdigen van professionals voorlichting krijgen over het RVP. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek en trainingen.
Bekijk het aanbod Voorlichting Rijksvaccinatieprogramma
APP

Borstvoedingssupport

Extra begeleiding voor moeders die borstvoeding geven, zodat zij dit kunnen blijven doen. Want borstvoeding bevordert de hechting en heeft meerdere gezondheidsvoordelen voor moeder en kind.
Bekijk het aanbod Borstvoedingssupport
APP

Shantala babymassage (individueel)

Een cursus bestaande uit 3 individuele lessen babymassage voor ouders met een verhoogd risico op hechtingsproblematiek.
Bekijk het aanbod Shantala babymassage (individueel)
APP

Shantala Babymassage (groepscursus)

Een cursus bestaande uit vijf groepslessen babymassage voor moeders.
Bekijk het aanbod Shantala Babymassage (groepscursus)
APP

Contactpersonen geboortezorg

Contactpersonen geboortezorg hebben specifiek de opdracht effectieve verbindingen te leggen in het geboortezorgnetwerk. Zij fungeren als contactpersoon voor ketenpartners in de geboortezorg.
Bekijk het aanbod Contactpersonen geboortezorg
APP

Zwangerschapsgesprek

Eerste kennismaking met het CJG tijdens de zwangerschap, bedoeld voor zwangeren (en hun gezin) met vragen en onzekerheden over de toekomstige opvoeding en het ouderschap.
Bekijk het aanbod Zwangerschapsgesprek
APP

Service & Contact

Een integrale toegang voor professionals, ouders, jeugdigen en stakeholders tot informatie, advies, ondersteuning en begeleiding om binnen het preventieve voorveld een toegankelijke expert te zijn op ...
Bekijk het aanbod Service & Contact
APP

Coördinatie thema- en cursusaanbod

Het coördineren van het lokale cursusaanbod voor ouders en jeugdigen tot 18 jaar.
Bekijk het aanbod Coördinatie thema- en cursusaanbod
APP

Netwerkregie

Professionals die verbinden, regisseren, organiseren, adviseren, meedenken en ontwikkelen bij vraagstukken in de wijk op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Bekijk het aanbod Netwerkregie
APP

Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Onze professionals ondersteunen de ouder bij het zoeken naar en bij het aanmelden bij een VVE-instelling, zodat het doelgroepkind gebruikmaakt van het VVE-programma.
Bekijk het aanbod Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
APP

Pedagoog

Pedagogen zijn hbo-geschoold en bieden oplossingsgerichte opvoedondersteuning en begeleiding aan ouders. Een pedagoog wordt ingezet om opvoeders te ondersteunen, zodat ze zelf weer verder kunnen met d...
Bekijk het aanbod Pedagoog
APP

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Een interventie waarbij ervaren moeders vrijwillig opvoedondersteuning en een steuntje in de rug bieden aan andere moeders. Onze coördinatoren brengen de moeders met elkaar in contact, zijn aanspreekp...
Bekijk het aanbod Moeders Informeren Moeders (MIM)
APP

Orthopedagoog

Orthopedagogen worden ingezet bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien waarbij ontwikkelingsvraagstukken een rol spelen. Preventie is hierbij het sleutelwoord: kleine problemen oplossen voordat ...
Bekijk het aanbod Orthopedagoog
APP

Voorzorg

Een intensief programma bestaande uit zestig huisbezoeken aan jonge vrouwen in risicosituaties die zwanger zijn van hun eerste kind.
Bekijk het aanbod Voorzorg
APP

Prenataal Stevig Ouderschap

Een programma van maximaal vier huisbezoeken voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie.
Bekijk het aanbod Prenataal Stevig Ouderschap
APP

OuderTeam

OuderTeam is een preventief programma om het ouderlijk welzijn te verbeteren. Tevens om de partnerrelatie, de oudervaardigheden en het welzijn van het kind te versterken.
Bekijk het aanbod OuderTeam
APP

Stevig Ouderschap

Een programma bestaande uit zes huisbezoeken voor gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek.
Bekijk het aanbod Stevig Ouderschap
APP

Lactatiespreekuur

Een spreekuur voor moeders met vragen over of problemen met het geven van borstvoeding. Langer borstvoeding geven bevordert de hechting en heeft meerdere gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Dit ...
Bekijk het aanbod Lactatiespreekuur
APP

Home-Start

Onze professionals verzorgen de coördinatie en zijn het aanspreekpunt voor vrijwilligers die opvoedondersteuning bieden in de thuissituatie aan ouders met kinderen tot 7 jaar.
Bekijk het aanbod Home-Start
APP

Voorschools Zorg- en Adviesteam (V-ZAT)

Een team van professionals dat met ouders meedenkt over de situatie van hun kind en samen met hen zoekt naar mogelijke oorzaken en oplossingen.
Bekijk het aanbod Voorschools Zorg- en Adviesteam (V-ZAT)
APP

Vroeg samen

Bespreking om voor kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand tot passende vervolgstappen te komen.
Bekijk het aanbod Vroeg samen
APP

Peutermonitor

De Peutermonitor is een beveiligde online dashboard waarin informatie wordt verzameld voor het vaststellen van het VVE bereik en de afrekening.
Bekijk het aanbod Peutermonitor
APP

Ouders in actie

Op vrijwillige basis organiseren gecertificeerde ouders bijeenkomsten voor kleine groepen ouders in (zelf)organisaties.
Bekijk het aanbod Ouders in actie
APP

Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Een project waar de aandacht uitgaat naar preventie van meisjesbesnijdenis en nazorg voor besneden vrouwen.
Bekijk het aanbod Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)
Toon 9 meer resultaten