Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Inhoudelijke coördinatie peuterconsulenten en toeleiding VE

Homepage Ons complete aanbod Inhoudelijke coördinatie peuterconsulenten en toeleiding VE

Het coördineren van toeleiding Voorschoolse Educatie voor de stad Rotterdam voor zowel interne als externe samenwerkingspartners.

Doelstelling

Door de inzet van de inhoudelijk coördinator worden diverse interne en externe processen geëvalueerd die te maken hebben met voorschoolse educatie. Waar nodig worden deze bijgesteld met als doel een zo groot mogelijk bereik van doelgroep peuters.

Inhoud

De inhoudelijk coördinator is verantwoordelijk voor de sturing op ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, visie en aanpak op het gebied van toeleiding naar voorschoolse educatie (via het CJG/ peuterconsulenten). Daarnaast zoekt de coördinator proactief en op regelmatige basis contact met Gemeente Rotterdam afdeling Onderwijs en andere ketenpartners die betrokken zijn bij het jonge kind. De inhoudelijk coördinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van kwartaal rapportages, en diverse verslagen aan Gemeente Rotterdam afdeling Onderwijs. Vervolgens stuurt de inhoudelijk coördinator aan op resultaten en evalueert tussentijds met betrokken partijen. De inhoudelijk coördinator organiseert deskundigheidsbevordering, intervisie, teamoverleggen en coaching van de peuterconsulenten.

Resultaat

Peuterconsulenten, netwerkregisseurs CJG, Gemeente Rotterdam afdeling Onderwijs, houders van kinderopvanglocaties, Bibliotheek Rotterdam, welzijnspartijen etc.

Doelgroep

Peuters met een risico op (taal)ontwikkelingsachterstand.

Uitvoerende professional(s)

Jeugdverpleegkundige

Uitgelichte producten

Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuter
Nissewaard (+1 locatie)
Onze professionals ondersteunen de ouder bij het zoeken naar en bij het aanmelden bij een VVE-instelling, zodat het doelgroep...
Bekijk het aanbod Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peutermonitor

Peuter
Nissewaard (+2 locaties)
De Peutermonitor is een beveiligde online dashboard waarin informatie wordt verzameld voor het vaststellen van het VVE bereik...
Bekijk het aanbod Peutermonitor

Groepsgerichte voorlichting en training

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Baby
Albrandswaard (+11 locaties)
Onze professionals organiseren (terugkerende) groepsbijeenkomsten over relevante, leeftijdsgebonden onderwerpen. Dat kan in d...
Bekijk het aanbod Groepsgerichte voorlichting en training