Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Peuterconsulenten

Peuterconsulenten spelen een belangrijke rol in de toeleiding van doelgroep peuters naar een voorschoolse voorziening. Daarnaast fungeren zij als sleutelpersonen in de wijk. Zij kennen het netwerk, spreken meerdere talen en staan in verbinding met ouders van (doelgroep) peuters.

Doelstelling

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar die baat hebben bij extra ondersteuning in hun ontwikkeling. Dit draagt bij aan een goede start op de basisschool. Kinderen krijgen door deze ondersteuning een grotere woordenschat. Ook kunnen ze zich beter concentreren.

De primaire taak van de peuterconsulenten is het toeleiden van peuters naar deze voorschoolse voorzieningen.

Inhoud

De toeleiding naar een voorschoolse voorziening vindt zoveel mogelijk plaats via een ‘warme overdracht’. Dat wil zeggen; de peuter wordt door de CJG-professional geïndiceerd als doelgroep peuter en wordt direct doorverwezen naar de peuterconsulent. De peuterconsulent gaat met ouders in gesprek over de Rotterdamse Peutergroep, geeft voorlichting en informatie en probeert de peuter direct aan te melden bij de Rotterdamse Peutergroep. Na 6 weken belt de peuterconsulent de ouders (of het plaatsingsbureau) om na te gaan of de inschrijving is gelukt. Bij ouders die twijfelen kan een begeleidingstraject worden ingezet.

Naast toeleiding heeft de peuterconsulent ook andere taken;

  • Participeren in diverse (wijk)netwerken;
  • Het bijwonen en verzorgen van themabijeenkomsten (voorlezen, ouderbetrokkenheid, faciliteiten in de wijk etc);
  • Taken uitvoeren als boekstartcoach;
  • Signaleren van laaggeletterdheid en doorverwijzen;
  • Nieuwkomers. Niet alleen toeleiding maar ook het delen van de sociale kaart, kennis laten maken met jonge kind activiteiten, informeren over (gratis) taalaanbod zijn taken die de peuterconsulent vervult bij deze doelgroep;
  • Begeleiden van ukkiegroepen/ samenspeel ochtenden. Koffie ochtenden;
  • Extra inzet op NPRZ-wijken (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) (regeling gelijke kansen);
  • Deelname aan diverse werkgroepen mbt NROB (Nieuw Rotterdams Onderwijs Beleid).

Resultaat

De peuterconsulent heeft diverse mogelijkheden om ouders te ondersteunen in de toeleiding naar voorschoolse educatie. Vragen en onzekerheden vanuit ouders worden besproken. Dit alles met doel om de ouder te motiveren en stimuleren richting een inschrijving bij een voorschoolse voorziening. Dit draagt bij om kinderen een betere start op de basisschool te geven.

Doelgroep

Peuters met een risico op (taal)ontwikkelingsachterstand.

Uitvoerende professional(s)

Peuterconsulent

Uitgelichte producten

Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuter
Nissewaard (+1 locatie)
Onze professionals ondersteunen de ouder bij het zoeken naar en bij het aanmelden bij een VVE-instelling, zodat het doelgroep...
Bekijk het aanbod Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peutermonitor

Peuter
Nissewaard (+2 locaties)
De Peutermonitor is een beveiligde online dashboard waarin informatie wordt verzameld voor het vaststellen van het VVE bereik...
Bekijk het aanbod Peutermonitor

Groepsgerichte voorlichting en training

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Baby
Albrandswaard (+11 locaties)
Onze professionals organiseren (terugkerende) groepsbijeenkomsten over relevante, leeftijdsgebonden onderwerpen. Dat kan in d...
Bekijk het aanbod Groepsgerichte voorlichting en training