Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Speciaal onderwijs

Wij voeren de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit, met als richtlijn het Basispakket JGZ. Ieder kind komt in aanmerking voor een aantal basiscontactmomenten met de professionals van het CJG. Een apart onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg is het Speciaal Onderwijs (SO). Het Speciaal Onderwijs team van het CJG streeft ernaar om samen met het kind, de ouder/verzorger en de school het functioneren van het kind te optimaliseren. Onze professionals bepalen samen met hen op welke wijze en in welke mate onze dienstverlening wordt uitgevoerd.

Cluster scholen voor Speciaal Onderwijs zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor deze leerlingen zijn er scholen die verdeeld zijn in 4 clusters:

  • Cluster 1: scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);
  • Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;
  • Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;
  • Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Het uitgangspunt van het CJG is dat ieder kind tot 18 jaar in beeld is, ook de kinderen in het Speciaal Onderwijs. Het electronisch kinddossier bevat informatie vanaf de geboorte van het kind. Indien een kind niet of onvoldoende in beeld is bij het CJG wanneer het op een school voor speciaal onderwijs wordt geplaatst, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de ouder en het kind uitnodigen om te kijken naar de ogen, het gehoor, het gewicht en de lengte van het kind. Ook komen de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding aan de orde en kunnen vragen en zorgen hierover besproken worden.

Waar nodig wordt aanvullende zorg geboden. Dit gebeurt veelal in afstemming met en in aanvulling op datgene wat de SO-school zelf kan bieden met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van het kind.

Zowel ouders als school kunnen het CJG op elk moment benaderen met vragen en zorgen over de ontwikkeling of gezondheid van een kind en een onderzoek of een afspraak ?aanvragen. Bij een probleem met een mogelijk medische oorzaak kan gebruik gemaakt worden van de medische expertise van de jeugdarts. De sociaal medische kennis onderscheidt de jeugdarts van de andere zorgverleners. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige kijkt naar het kind zelf, zowel lichamelijk als psychisch. Ook wordt gekeken naar hoe het thuis en op school gaat om een zo volledig mogelijk beeld van een kind te krijgen. Dit alles met als doel om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in de schoolcarrière en ondanks/zijn/haar beperking een bijdrage te leveren aan hun talentontwikkeling.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan even contact op met onze afdeling Info & Advies via telefoonnummer 010 – 20 10 110.