Wethouder Reshma Roopram schrijft blog over de kracht van jeugdpreventie

Het is een war(m)e hartenkreet geworden, het blog dat de Barendrechtse wethouder Reshma Roopram schreef onder de titel Samen de schouders eronder! Reshma Roopram is naast wethouder Jeugd, ook voorzitter van de Raad voor het Publiek Belang van CJG Rijnmond.

In juni werd in de gemeenteraad de door Reshma geïnitieerde pilot Preventief Jeugdbeleid vastgesteld. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente los van alle ‘schotten’ en over de grenzen heen samen met alle partners in de stad investeren in preventie, waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.

Met veel kinderen in Nederland gaat het gelukkig goed. Zij blinken uit, zijn gezond en voelen zijn gelukkig. Daarnaast is er ook een groep kinderen die extra aandacht nodig heeft. Denk hierbij aan kinderen die niet mee kunnen komen of in een ongezonde of onveilige situatie verkeren. In het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is afgesproken dat alle kinderen het recht hebben om op te groeien in een kansrijke, veilige en gezonde omgeving.

Lees het volledige blog

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.