Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Ontdek onze nieuwe signalerings- en taxatiemethodiek: Kijk Mij!

Sinds oktober 2023 werken professionals bij CJG Rijnmond met ondersteuning van een nieuwe signalerings- en taxatiemethodiek: Kijk Mij!. Deze methodiek is ontwikkeld door ons zelf. Programmamanager Annemarie Kok en producteigenaar Esther Spans vertellen meer over het proces en de inhoud van Kijk Mij!.

Kijk Mij

Waarom is Kijk Mij! ontwikkeld?

'Sinds 2012 werkte CJG Rijnmond met de Ernsttaxatiemethodiek (ETM). Deze methodiek was bedoeld om vast te stellen hoe het met een gezin gaat', legt Annemarie uit. 'Uit onderzoek bleek echter dat het ETM niet meer passend was, de methodiek was te subjectief en niet meer toereikend.' Toen rees de vraag waar een passende methodiek allemaal aan moest voldoen. 'Op basis hiervan zijn we gaan kijken welke methodieken er allemaal al waren, zoals de GIZ, 360*CHILDDoc en SPARK. Geen enkele bleek echter geheel aan onze criteria te voldoen, waarna er na diverse overleggen besloten is om zelf een methodiek vorm te gaan geven'.

Een andere vorm

De inhoud van een consult is door Kijk Mij! niet veranderd, alleen de vorm is anders. 'Met het ETM werd voornamelijk gekeken naar dingen die niet goed gingen of een risico konden zijn binnen een gezin. Met Kijk Mij! worden ook de beschermende factoren meegenomen: wat gaat er wél goed?', vertelt Esther. Ook zorgt Kijk Mij! ervoor dat professionals niet vinken, maar vonken. Esther legt uit wat dit betekent: 'Professionals vinken tijdens een consult niet een lijstje af met onderwerpen om te bespreken. In plaats daarvan focussen ze op onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn.'

Kijk Mij! zit verweven in alle contactmomenten die CJG Rijnmond met ouders en jongeren heeft. 'Bijvoorbeeld door de praatplaten die als ondersteunend middel dienen tijdens het gesprek met de ouder of de jongere. Met behulp van deze praatplaten hebben zij ook meer de regie in het gesprek, zij kunnen namelijk aangeven wat op dat moment voor hen belangrijk is', vertelt Annemarie. 'Ook is er per leeftijdsfase minimaal 1 breed uitvraagmoment. Er wordt dan gevraagd naar factoren die te maken hebben met het kind, de ouder(s) en de omgeving. Binnen elk thema zijn er weer 7 factoren die van invloed zijn op het kind. Van deze factoren wil de professional een zo breed mogelijk beeld hebben, zodat er gekeken kan worden wat nodig is. Dit wordt allemaal samen met de ouder of de jongere gedaan, in plaats van dat het vooral vanuit de professional komt. Daarmee wordt de relatie tussen de professional en ouder gelijkwaardiger. Ze kunnen namelijk samen beslissen wat belangrijk is en wat de eventuele vervolgstappen zijn'.

Het proces

In 2018 is de ontwikkeling van Kijk Mij! gestart. 'Een kleine groep inhoudelijk betrokken professionals is gestart met het formuleren van de eerste ideeën en het uitwerken van de theoretische onderbouwing', vertelt Annemarie. 'Ook hebben we heel veel veldonderzoek gedaan, door te praten met andere JGZ-organisaties in Nederland. Maar we zijn ook de grens over gegaan. Zo zijn we bijvoorbeeld op bezoek geweest in Schotland, om te kijken met welke methodiek ze daar werken: de GIRFEC (Getting It Right For Every Child), waar we ook veel inspiratie opgedaan hebben. Ook heeft Kijk Mij! veel overeenkomsten met de GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Zo is de GIZ gebaseerd op de Common Assessment Framework (CAF-driehoek). De CAF-driehoek maakt nu ook deel uit van Kijk Mij!'.

Na een periode van onderzoek is een projectteam opgezet. Hier zitten ook professionals uit de voorste linies van de organisatie in. Daarnaast is er gewerkt met voorlopersgroepen: 3 CJG-locaties zijn al vroeg meegenomen en hebben gedurende van ontwikkeling feedback gegeven. 'Uiteindelijk kon er gestart worden met een pilot, maar toen brak de coronapandemie uit. Het hele programma is toen 2 jaar stil komen te liggen. Van medio 2020 tot medio 2022 hebben we niets kunnen doen. Al met al zijn we dus nog helemaal niet zo lang bezig', vertelt Annemarie.

Professionals trainen

Uiteindelijk konden professionals met direct klantcontact, getraind worden in Kijk Mij!. 'De trainers hebben we geworven vanuit de uitvoering. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen of pedagogen die werkzaam zijn op CJG-locaties. Er zijn 2 scholingsdagen geweest en daarnaast hebben we veel gecommuniceerd binnen de organisatie. Bijvoorbeeld via video's, artikelen en presentaties tijdens overleggen van CJG-managers en teamcoördinatoren,' legt Esther uit. 'We werkten toe naar de startsessie die 31 augustus 2023 plaatsvond. In een talkshow-setting gaven we informatie over Kijk Mij!. Projectleden, voorlopers en trainers kwamen aan het woord en veel vragen uit het publiek werden beantwoord. Er kwamen 500 collega's langs.' 2 maanden later, op 30 oktober, werd binnen heel CJG Rijnmond gestart met werken met de Kijk Mij! methodiek.

De eerste bevindingen

Nu er een aantal maanden met Kijk Mij! gewerkt wordt, zijn er eerste bevindingen. 'We krijgen vanuit de voorlopersgroepen terug dat ouders door de praatplaten veel actiever deelnemen aan het gesprek. Het is minder een interview, waardoor de professional het nu meer samen met de ouder doet', zegt Esther. Verder zijn de ervaringen heel wisselend. 'We hebben bijvoorbeeld ook ons online kinddossier Kidos aangepast. Op basis van de bevindingen van de professional geeft het systeem een automatische inventarisatie van de gegenereerde bevindingen. Sommige collega's vinden dit fijn, andere professionals zij er nog niet zo blij mee. Het is een stap richting steeds digitaler werken', zegt Annemarie.

Een blik op de toekomst

'Om te kijken of Kijk Mij! voldoet aan de verwachtingen is in de loop van de tijd onderzoek nodig. We zijn nog bezig met een onderzoeksplan, waarin we de uitvoerbaarheid en de resultaten van de methodiek willen toetsen. Ook willen we onze klanten bevragen over hun ervaring met Kijk Mij! ', zegt Annemarie. 'Daarnaast is er interesse van buitenaf in Kijk Mij!. We zijn trots op Kijk Mij! en kijken hoe we de methodiek wellicht ook kunnen delen met anderen. In de komende periode gaan we met meerdere partijen in gesprek om te kijken of Kijk Mij! eventueel breder in JGZ-land gedeeld kan worden', zegt Esther.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze signalerings- en taxatiemethodiek Kijk Mij!? Ga dan naar de informatiepagina voor professionals. Hier lees je uitgebreid uit welke stappen de methodiek bestaat en kun je ook de praatplaten bekijken.

Deel deze pagina met anderen via:

Je hebt de link zojuist gekopieërd.