Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Over onze organisatie

Homepage Over CJG Rijnmond Over onze organisatie

Doel en activiteiten

Onze organisatie, stichting CJG Rijnmond, bestaat sinds 1 januari 2010 en is gevestigd in Rotterdam. Het is een organisatie zonder winstdoelstelling die in 12 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ) verricht. De stichting geeft uitvoering aan de wettelijke basistaken JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met als doel de gezondheid en veiligheid van jeugd te bevorderen.

In opdracht van de gemeenten bieden wij preventieve gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij zien kinderen regelmatig, vanaf de geboorte tot aan volwassen­heid. Samen met ouders en ketenpartners volgen wij de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling. Zo worden mogelijke gezondheidsbedreigingen vroegtijdig gesignaleerd en kan tijdig passende ondersteuning worden ingezet. In het verlengde van ons basispakket JGZ kan elke gemeente aanvullend aanbod (APP) bij ons afnemen, afge­stemd op de lokale behoefte.

Het RVP voeren wij uit in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onze gemeenten. Wij vaccineren kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten. Ook voeren wij de hielprikscreening uit, als instrument voor het opsporen van een aantal ernstige erfe­lijke aandoeningen. Uitvoering van deze activiteiten is geïn­tegreerd in het basispakket JGZ. Infectieziekten kunnen leiden tot uitbraken met een razendsnelle verspreiding. In voorkomende gevallen werken wij bij de bestrijding daarvan samen met de gemeentelijke gezondheidsdienst GGD Rotterdam-Rijnmond.

Beloningsbeleid

CJG Rijnmond volgt voor het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de Wet Normering Topinkomens (WNT). CJG Rijnmond is ingedeeld in Klasse V voor zorg en jeugdhulp organisaties. De beloning voor de Raad van Toezicht is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ-regeling. De vergoedingen voor zowel de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens, klasse V. Voor de Raad van Toezicht is niet sprake van een bovenmatige beloning. In de jaarrekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over deze beloning.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht conform het WNT

Voor de beloning van personeel volgt CJG Rijnmond de eigen CAO.

Jaarverslag

Naast onze financiële verantwoording, ontwikkelen we elk jaar een online jaarverslag. Met laagdrempelige, heldere verhalen en persoonlijke interviews blikken we erin terug op het afgelopen jaar. Zo zie je in vogelvlucht wat ons dat jaar bezighield. Beide verslagen komen altijd in april online.