Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Vlaggensysteem workshop

Homepage Ons complete aanbod Vlaggensysteem workshop

Methodiek die gezond seksueel gedrag stimuleert en bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Veel opvoeders - zowel professionals als ouders - vinden het lastig om gepast te reageren op seksueel gedrag. De methodiek van het Vlaggensysteem helpt hierbij.

Doelstelling

Kennisnemen van de methodiek Vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en een pedagogische reactie hierop te formuleren.

Inhoud

De training bestaat uit 2 modules. De eerste vormt een introductie van de methodiek Vlaggensysteem, de tweede is een verdiepingsmodule. Samen vormen ze de basistraining Vlaggensysteem. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De basisprincipes van het Vlaggensysteem.
 • Kennismaking met de materialen van het Vlaggensysteem, waaronder de criteria
  om gedrag te beoordelen.
 • Oefenen met de tekeningen of casuïstiek om de criteria van het Vlaggensysteem toe te
  passen en een pedagogische reactie te formuleren.
 • Toepassing van het Vlaggensysteem op situaties van seksueel gedrag van kinderen en
  jongeren met een (verstandelijke) beperking, een disharmonieus ontwikkelingsprofiel of
  met een trauma. Hiervoor worden handvatten en aandachtspunten aangeboden.
 • Het gebruik van het Vlaggensysteem bij seksueel gedrag van kinderen en jongeren met
  een diverse culturele, religieuze of sociale achtergrond.
 • Gendersensitief werken met het Vlaggensysteem.
 • Onderzoek van de eigen socialisatie ten aanzien van seksualiteit.

Resultaat

Professionals kunnen het Vlaggensysteem inzetten bij seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. De criteria van het Vlaggensysteem helpen om het seksueel gedrag zonder eigen oordeel te duiden.

Doelgroep

Professionele opvoeders die werken met ouders, jongeren en kinderen.

Uitvoerende professional(s)

Orthopedagoog
Trainer Vlaggensysteem

Uitgelichte producten

Baliemedewerker

Barendrecht (+4 locaties)
De baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt op onze CJG-locaties voor klanten of bezoekers.
Bekijk het aanbod Baliemedewerker

Aanvullende communicatiediensten

Albrandswaard (+10 locaties)
Full-service communicatiebureau voor strategie en creatie, zowel off- als online. Krijg advies van ervaren communicatie profe...
Bekijk het aanbod Aanvullende communicatiediensten

Basispakket CJG Rijnmond

Albrandswaard (+11 locaties)
Het reguliere basispakket is gebaseerd op het LPK. Onze professionals zien zwangeren, ouders en hun kinderen tot 18 jaar. Daa...
Bekijk het aanbod Basispakket CJG Rijnmond

Leeftijdsnieuwsbrieven

Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Albrandswaard (+11 locaties)
Naast de consulten die we aanbieden, ontvangen ouders informatie en advies, in de vorm van leeftijdsnieuwsbrieven. Deze nieuw...
Bekijk het aanbod Leeftijdsnieuwsbrieven

Coördinatie thema- en cursusaanbod

Zwanger
Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Barendrecht (+1 locatie)
Het coördineren van het lokale cursusaanbod voor ouders en jeugdigen tot 18 jaar.
Bekijk het aanbod Coördinatie thema- en cursusaanbod

Zorgcoördinatie voorscholen

Peuter
Basisschoolkind
Albrandswaard (+2 locaties)
Coördinatie van de zorg in de voorschoolse periode.
Bekijk het aanbod Zorgcoördinatie voorscholen

Ondersteuning jeugdhulpprofessionals

Jongere
Vlaardingen
De inzet van JGZ-expertise ter ondersteuning van jeugdhulpprofessionals binnen de gemeente.
Bekijk het aanbod Ondersteuning jeugdhulpprofessionals

Procescoördinatie Toegang Sociaal Domein

Lansingerland
De procescoördinator richt zich op optimale samenwerking, zodat gezinnen en jeugdigen de best mogelijke ondersteuning krijgen...
Bekijk het aanbod Procescoördinatie Toegang Sociaal Domein

Netwerkregie

Rotterdam (+1 locatie)
Professionals die verbinden, regisseren, organiseren, adviseren, meedenken en ontwikkelen bij vraagstukken in de wijk op het ...
Bekijk het aanbod Netwerkregie

Orthopedagoog

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Lansingerland (+1 locatie)
Orthopedagogen worden ingezet bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien waarbij ontwikkelingsvraagstukken een rol spelen...
Bekijk het aanbod Orthopedagoog

Pedagoog

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Albrandswaard (+7 locaties)
Pedagogen zijn hbo-geschoold en bieden oplossingsgerichte opvoedondersteuning en begeleiding aan ouders. Een pedagoog wordt i...
Bekijk het aanbod Pedagoog

Service & Contact

Zwanger
Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Lansingerland (+1 locatie)
Een integrale toegang voor professionals, ouders, jeugdigen en stakeholders tot informatie, advies, ondersteuning en begeleid...
Bekijk het aanbod Service & Contact

Inloopspreekuren 0 tot 4 jaar

Baby
Peuter
Lansingerland (+11 locaties)
Ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zonder afspraak naar het inloopspreekuur. Een professional geeft antwoord op klei...
Bekijk het aanbod Inloopspreekuren 0 tot 4 jaar

Onderzoek psychisch of sociaal functioneren

Basisschoolkind
Jongere
Lansingerland
Het uitvoeren van een analyse van kind- en omgevingsfactoren bij vragen rondom het gedrag van het kind, waaraan mogelijk GGZ-...
Bekijk het aanbod Onderzoek psychisch of sociaal functioneren

Ondersteuning gezinsplan

Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Lansingerland
Ondersteuning bieden aan gezinnen bij het opstellen van een gezinsplan.
Bekijk het aanbod Ondersteuning gezinsplan

Jeugdconsulent

Jongere
Rotterdam
Ondersteunt de huisarts bij huisartsgeneeskundige zorg aan jeugdigen (tot 18 jaar).
Bekijk het aanbod Jeugdconsulent

Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Rotterdam
Een project waar de aandacht uitgaat naar preventie van meisjesbesnijdenis en nazorg biedt aan voor besneden vrouwen.
Bekijk het aanbod Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Groepsgerichte voorlichting en training

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Baby
Albrandswaard (+11 locaties)
Onze professionals organiseren (terugkerende) groepsbijeenkomsten over relevante, leeftijdsgebonden onderwerpen. Dat kan in d...
Bekijk het aanbod Groepsgerichte voorlichting en training

Aanvullend volume

Zwanger
Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Barendrecht (+4 locaties)
Aanvullend volume kan worden afgesproken binnen het inhoudelijke thema dat speelt binnen een gemeente. Bijvoorbeeld op het ge...
Bekijk het aanbod Aanvullend volume

Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)

Jongere
Barendrecht (+6 locaties)
MAZL is een effectieve methode voor leerlingen op het voortgezet onderwijs om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten te ...
Bekijk het aanbod Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)

Logopedische screening

Basisschoolkind
Krimpen aan den IJssel
Een screening om logopedische stoornissen op te sporen bij kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs.
Bekijk het aanbod Logopedische screening

Jeugdarts in het Expertiseteam

Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Rotterdam
Het Expertiseteam ondersteunt jeugdhulpprofessionals en bestaat uit verschillende deskundigen die samen advies geven. Ze over...
Bekijk het aanbod Jeugdarts in het Expertiseteam

Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuter
Nissewaard (+1 locatie)
Onze professionals ondersteunen de ouder bij het zoeken naar en bij het aanmelden bij een VVE-instelling, zodat het doelgroep...
Bekijk het aanbod Toeleiden Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peutermonitor

Peuter
Nissewaard (+2 locaties)
De Peutermonitor is een beveiligde online dashboard waarin informatie wordt verzameld voor het vaststellen van het VVE bereik...
Bekijk het aanbod Peutermonitor

Vroeg samen

Peuter
Barendrecht (+2 locaties)
Bespreking om voor kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand tot passende vervolgstappen te komen.
Bekijk het aanbod Vroeg samen

Voorschools Zorg- en Adviesteam (V-ZAT)

Peuter
Barendrecht (+2 locaties)
Een team van professionals dat met ouders meedenkt over de situatie van hun kind en samen met hen zoekt naar mogelijke oorzak...
Bekijk het aanbod Voorschools Zorg- en Adviesteam (V-ZAT)

Kortdurende video-hometraining (K-VHT)

Peuter
Een traject bestaande uit zes tot acht huisbezoeken waarin we opvoedondersteuning bieden met behulp van korte video-opnamen t...
Bekijk het aanbod Kortdurende video-hometraining (K-VHT)

Home-Start

Peuter
Basisschoolkind
Albrandswaard (+2 locaties)
Onze professionals verzorgen de coördinatie en zijn het aanspreekpunt voor vrijwilligers die opvoedondersteuning bieden in de...
Bekijk het aanbod Home-Start

Peuterconsulenten

Peuter
Rotterdam
Peuterconsulenten spelen een belangrijke rol in de toeleiding van doelgroep peuters naar een voorschoolse voorziening. Daarna...
Bekijk het aanbod Peuterconsulenten

Inhoudelijke coördinatie peuterconsulenten en toeleiding VE

Peuter
Rotterdam
Het coördineren van toeleiding Voorschoolse Educatie voor de stad Rotterdam voor zowel interne als externe samenwerkingspartn...
Bekijk het aanbod Inhoudelijke coördinatie peuterconsulenten en toeleiding VE

Lactatiespreekuur

Baby
Albrandswaard (+4 locaties)
Een spreekuur voor moeders met vragen over of problemen met het geven van borstvoeding. Langer borstvoeding geven bevordert d...
Bekijk het aanbod Lactatiespreekuur

Shantala Babymassage

Baby
Goeree-Overflakkee (+3 locaties)
Een groepscursus bestaande uit 5 groepslessen of 3 individuele lessen babymassage voor ouders met een verhoogd risico op hech...
Bekijk het aanbod Shantala Babymassage

Stevig Ouderschap

Baby
Goeree-Overflakkee (+8 locaties)
Een programma bestaande uit zes huisbezoeken voor gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek.
Bekijk het aanbod Stevig Ouderschap

Borstvoedingssupport

Baby
Rotterdam
Extra begeleiding voor moeders die borstvoeding geven, zodat zij dit kunnen blijven doen. Want borstvoeding bevordert de hech...
Bekijk het aanbod Borstvoedingssupport

OuderTeam

Zwanger
Rotterdam
OuderTeam is een preventief programma om het ouderlijk welzijn te verbeteren. Tevens om de partnerrelatie, de oudervaardighed...
Bekijk het aanbod OuderTeam

Prenataal Stevig Ouderschap

Zwanger
Nissewaard (+6 locaties)
Een programma van maximaal vier huisbezoeken voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie.
Bekijk het aanbod Prenataal Stevig Ouderschap

Voorzorg

Zwanger
Maassluis (+3 locaties)
Een intensief programma bestaande uit zestig huisbezoeken aan jonge vrouwen in risicosituaties die zwanger zijn van hun eerst...
Bekijk het aanbod Voorzorg

Zwangerschapssupport

Zwanger
Albrandswaard (+5 locaties)
Een of twee gesprekken als aanvulling op het zwangerschapsgesprek, om vragen, onzekerheden en twijfels tijdens de zwangerscha...
Bekijk het aanbod Zwangerschapssupport

Contactpersonen geboortezorg

Zwanger
Baby
Albrandswaard (+10 locaties)
Contactpersonen geboortezorg hebben specifiek de opdracht effectieve verbindingen te leggen in het geboortezorgnetwerk. Zij f...
Bekijk het aanbod Contactpersonen geboortezorg

Zwangerschapsconsult (vaccinaties tijdens de zwangerschap)

Zwanger
Albrandswaard (+11 locaties)
Spreekuur waarin vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap terechtkunnen voor een vaccinatie tegen kinkhoest en de griep.
Bekijk het aanbod Zwangerschapsconsult (vaccinaties tijdens de zwangerschap)

Zwangerschapsgesprek

Zwanger
Albrandswaard (+11 locaties)
Eerste kennismaking met het CJG tijdens de zwangerschap, bedoeld voor zwangeren (en hun gezin) met vragen en onzekerheden ove...
Bekijk het aanbod Zwangerschapsgesprek

Voorlichting Rijksvaccinatieprogramma

Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Zwanger
Rotterdam
Een contactmoment waarin ouders en jeugdigen van professionals voorlichting krijgen over het RVP. Dit gebeurt op basis van we...
Bekijk het aanbod Voorlichting Rijksvaccinatieprogramma

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Baby
Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Zwanger
Albrandswaard (+11 locaties)
Een belangrijk onderdeel van onze contactmomenten, is het geven van vaccinaties volgens het RVP. Deze vaccinaties beschermen ...
Bekijk het aanbod Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Baby
Schiedam (+1 locatie)
Een interventie waarbij ervaren moeders vrijwillig opvoedondersteuning en een steuntje in de rug bieden aan andere moeders. O...
Bekijk het aanbod Moeders Informeren Moeders (MIM)