Een afspraak? Kom met (1 kind en) 1 volwassene! Vergeet ook je mondkapje niet. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus.

Lees meer Afbeelding sluiten

Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim

Wat is PATS?  

PATS is een gestructureerde aanpak van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van een ziekgemelde leerling, waarbij de partijen binnen het ondersteuningsteam intensief samenwerken. Door het bevorderen van de integrale samenwerking wordt passende ondersteuning geboden om de leerling zo snel mogelijk (volledig) onderwijs te laten volgen. Hierdoor heeft de leerling zo min mogelijk achterstand en kunnen de oorzaken van het schoolverzuim aangepakt worden. Bij de uitvoer wordt de expertise van elke professional optimaal ingezet: de school signaleert, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige adviseert en de leerplichtambtenaar handhaaft.  

Training: Motiveren bij schoolziekteverzuim

Om effectief volgens de PATS-methode te werken, is het belangrijk dat alle mentoren, zorgcoördinatoren of anderen die op school verzuimgesprekken voeren de workshop Motiveren bij schoolziekteverzuim volgen. De praktijkgerichte workshop leert de deelnemers hoe zij ziekteverzuim vroegtijdig bespreekbaar kunnen maken bij leerlingen en hun ouders.

Inschrijven training

Let op: deze training is voor alle vo-scholen in Vlaardingen, Schiedam, en Rotterdam. Werk jij ergens anders?  Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige van jouw school.

Belang van begeleiding bij schoolziekteverzuim 

Leerlingen moeten in staat zijn om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Hierin speelt het volgen van onderwijs een essentiële rol. Uit onderzoek blijkt dat schoolverzuim in Rotterdam-Rijnmond een groot probleem is. Wanneer een leerling zich langdurig of frequent ziekmeldt, is het belangrijk hier tijdig op in te springen, om verder verzuim of zelfs schooluitval te voorkomen. Voor CJG Rijnmond ligt hier een enorme kans. Wij zijn door de expertise van onze professionals en de unieke rol van de organisatie binnen de jeugdgezondheidszorg in staat om het voortouw te nemen in de preventieve aanpak van deze problematiek.

Meer weten over de werkwijze van PATS?

Alle informatie over PATS hebben wij verwerkt in een factsheet, infographic, stroomschema en stappenplan.

Bekijk alle documenten
Verhalen uit de praktijk

Ben je benieuwd hoe PATS in de praktijk werkt? Onze professionals hebben hier blogs over geschreven: