Cookies

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)

Homepage Ons complete aanbod Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen (MAZL)

MAZL is een gestructureerde interventie voor leerlingen op het voortgezet onderwijs om schoolziekteverzuim vroegtijdig aan te pakken en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Er is een integrale samenwerking met het ondersteuningsteam van de school om de interventie uit te voeren. De mentor of zorgcoördinator, begeleider passend onderwijs, jeugdarts en jeugdverpleegkundige spelen hier een prominente rol in.

Doelstelling

Terugdringen van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten onder leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Inhoud

Wanneer het ziekteverzuim van een leerling hoger is dan de gestelde criteria, gaat de mentor of zorgcoördinator met de jongere in gesprek. Na aanmelding nodigt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, de leerling uit voor een consult. Samen kijken ze wat er speelt. Is er sprake van medische of psychosociale problematiek? Spelen er factoren in de thuissituatie mee?

Onze professionals onderzoeken met de jongere - en bij voorkeur met de ouder - alle domeinen, zoals kind-eigen (medische) factoren, ouder- en omgevingsfactoren. Met elkaar zoeken ze naar mogelijkheden om de leerling weer deel te laten nemen aan het lesprogramma. Als er belemmerende (medische) factoren een rol spelen in het schoolziekteverzuim van de leerling, adviseren onze professionals de school op sociaal-medische vlak over het opstellen van een aangepast lesprogramma. Deze afspraken worden verwerkt in het re-integratieplan en als advies gedeeld met de school.

Als dat nodig is, leiden onze professionals toe naar de schoolmaatschappelijk werker, (jeugd)hulpverlening of andere zorg. Samenwerking binnen het ondersteuningsteam van de school is een onderdeel van deze interventie.

Resultaat

De situatie van de leerling is geanalyseerd, de risicofactoren zijn in kaart gebracht en samen met de jongeren heeft onze professional een realistisch re-integratieplan opgesteld en/of toegeleid naar passende hulp.

Doelgroep

Alle jongeren tot 18 jaar die in ons werkgebied op het (speciaal) voortgezet onderwijs zitten.

Uitvoerende professional(s)

Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige

Uitgelichte producten

Jeugdconsulent

Jongere
Rotterdam
Ondersteunt de huisarts bij huisartsgeneeskundige zorg aan jeugdigen (tot 18 jaar).
Bekijk het aanbod Jeugdconsulent

Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Peuter
Basisschoolkind
Jongere
Rotterdam
Een project waar de aandacht uitgaat naar preventie van meisjesbesnijdenis en nazorg biedt aan voor besneden vrouwen.
Bekijk het aanbod Preventie vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Vlaggensysteem workshop

Basisschoolkind
Jongere
Rotterdam
Methodiek die gezond seksueel gedrag stimuleert en bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijde...
Bekijk het aanbod Vlaggensysteem workshop