Onze missie en visie

“Bij het CJG telt elk kind mee„

Start de video

CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Daarbij werken we samen met professionals in de jeugdketen.

Lees meer
Samenwerken voor een gezonde jeugd

Om er op tijd voor elk kind te zijn, werken wij samen met het gezin. Onze professionals geven handvatten aan ouders om zelf de thuissituatie te verbeteren. Als het nodig is, werken we ook samen met andere professionals. Samen zorgen we ervoor dat het thuis goed gaat.

Bekijk de animatie
En daarom zijn dit onze kerntaken

Bieden van opvoedondersteuning

Monitoren van ontwikkeling kinderen

Verlenen basis medische zorg

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

Positief opvoeden volgens het CJG

Positief opvoeden is de kracht van onze visie en staat voor

Steunen

Elk kind heeft recht op onvoorwaardelijke steun in de vorm van tijd, liefde, aandacht en betrokkenheid.

Stimuleren

Een goede opvoeding biedt kinderen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen.

Sturen

Een goede opvoeding biedt kinderen in alle ontwikkelingsfasen structuur en houvast in de vorm van regels en grenzen en draagt bij aan sociale aanpassing en goed burgerschap.

Meer weten?